8 svar
39 visningar
Quacker 371
Postad: 14 mar 2019 Redigerad: 14 mar 2019

Balansera reaktionen - Li

Uppgiften är:

Write balanced equations describing the reaction of lithium metal with
each of the following: ..., O2, H2O, HCl, ...

- O2 tänker jag metall + icke-metall = jonförening

4 Li + O2 <-> 2 Li2O

 

- Men sen med H2O och HCl?

Nu googlade jag och såg att LiOH och H2 ska bildas för Li+H2O. Men hur skulle jag veta detta? Det enda jag tänker när jag ser Li + H2O är explosiv reaktion. Men hur jag skulle balansera detta... Och då bildas väl inte LiOH?

Behöver hintar här.

 

Och Li + HCl, hur ska jag tänka här?

Flyttar tråden från Kemi/Universitet till Ke1, som räcker för att lösa problemet. /Smaragdalena, moderator

Litium är en alkalimetall. Den reagerar med vatten och bildar en alkalisk lösning. Detta lärde du dig i Ke1.

Quacker 371
Postad: 14 mar 2019 Redigerad: 14 mar 2019

Jag minns inte Kemi A...

Så nej, jag vet inte hur reaktionen går till eller varför detta sker.

Då behöver du repetera Ke1. Om du läser kemi på universitetet förväntas du behärska åtminstone ke1, och även ke2 om den krävs för att man skall vara behörig stt söka utbildningen.

Teraeagle 6697 – Moderator
Postad: 14 mar 2019 Redigerad: 14 mar 2019

Litium är en oädel alkalimetall som är ett kraftigt reduktionsmedel. När vatten reduceras bildas hydroxidjoner och vätgas. Det är en standardreaktion man måste känna till och som lärs ut i gymnasiets kurser.


Baserat på den här och tidigare trådar tror jag att du lägger för stor vikt vid att förstå hur saker fungerar istället för att ”memorisera och räkna utan att tänka”. Det kan låta som en sjukt dålig uppmaning, men faktum är att mycket av kemin bygger på att man först lär sig hur saker går till och sen varför det är så. Det är mycket lättare att lära sig att alkalimetaller är reducerande samt bildar vätgas och hydroxidjoner med vatten än att förstå varför det blir så. Det är lite som i matten - man lär sig först formeln för volymen hos ett klot innan man lär sig att härleda formeln. 

Till och med på universitetet finns det kurser i s.k. ”deskriptiv kemi”. Det bygger på att man lär sig grundläggande egenskaper hos alla grundämnen i periodiska systemet. Bara rå fakta som måste pluggas in för att man ska bli en bättre kemist.

Quacker 371
Postad: 15 mar 2019 Redigerad: 15 mar 2019

Smaragdalena:

Min tanke också - funderade på basåret - men fick svaret från utbildningen:

"Behövs inte inom kemi och biologi - vi går igenom från start egentligen. Däremot inom fysik och matte bör du ha förkunskaper."

Jag blev mkt förvånad pga som du säger så är det förkunskapskrav. Men det är väldigt grundligt.

Quacker 371
Postad: 15 mar 2019 Redigerad: 15 mar 2019
Teraeagle skrev:

Litium är en oädel alkalimetall som är ett kraftigt reduktionsmedel. När vatten reduceras bildas hydroxidjoner och vätgas. Det är en standardreaktion man måste känna till och som lärs ut i gymnasiets kurser.


Baserat på den här och tidigare trådar tror jag att du lägger för stor vikt vid att förstå hur saker fungerar istället för att ”memorisera och räkna utan att tänka”. Det kan låta som en sjukt dålig uppmaning, men faktum är att mycket av kemin bygger på att man först lär sig hur saker går till och sen varför det är så. Det är mycket lättare att lära sig att alkalimetaller är reducerande samt bildar vätgas och hydroxidjoner med vatten än att förstå varför det blir så. Det är lite som i matten - man lär sig först formeln för volymen hos ett klot innan man lär sig att härleda formeln. 

Till och med på universitetet finns det kurser i s.k. ”deskriptiv kemi”. Det bygger på att man lär sig grundläggande egenskaper hos alla grundämnen i periodiska systemet. Bara rå fakta som måste pluggas in för att man ska bli en bättre kemist.

Tror det kanske är så. Och har hört det förut i "skolgången", att jag ställer för många frågor om HUR och inte bara accepterar att viss sak sker.

Kombination av att jag verkligen vill veta VAD som sker och att man tänker att kanske det förväntas av kommande kurser man ska veta just hur.

 

Men det här med att något är ett reduktionsmedel: är detta något man inom baskurserna på kemin lär behöva/kunna förstå hur det sker? Liksom VAD gör Lithium med vattnet - vad sker?

Jag förstår ju att den avger elektroner - men till vad? hur?

 

Har funderat över detta också tex med utvinning av metaller år ådror när man hettar upp tillsammans med kol. Vad sker och hur? Men hittar inget om detta.

Teraeagle 6697 – Moderator
Postad: 15 mar 2019

Men det här med att något är ett reduktionsmedel: är detta något man inom baskurserna på kemin lär behöva/kunna förstå hur det sker? Liksom VAD gör Lithium med vattnet - vad sker?

Jag förstår ju att den avger elektroner - men till vad? hur?

Litium avger elektroner till vattnet. Det man måste acceptera är att litum vill avge elektroner och fungera som reduktionsmedel samt att vatten bildar hyrdoxidjoner och vätgas när det tar emot elektroner.

Jag hade inte kunnat svara på hur den exakta mekanismen bakom detta ser ut, dvs exakt hur och när elektronerna går från litiumatomerna till vattenmolekylerna och hur det faktiskt ser ut på molekylnivå ifall vi kunde filma förloppet. Det är dock helt ointressant i det här fallet eftersom vi bara bryr oss om vad vi hade från början och vad som finns kvar på slutet. Det finns ett fint ord för detta - tillståndsfunktion.

Har funderat över detta också tex med utvinning av metaller år ådror när man hettar upp tillsammans med kol. Vad sker och hur? Men hittar inget om detta.

Samma sak där - kol är likt litium ett bra reduktionsmedel och kan ge ifrån sig elektroner till metalljoner så att de kan bilda metallatomer istället. Det är också en typ av "basreaktion" man får lära sig helt enkelt. Kol lär vara världens mest använda reduktionsmedel eftersom det är så pass billigt och kan reducera det mesta.

Litiumatomer har endast en elektron i sitt yttersta (enda!) skal, det ser man i det periodiska systemet. Omlitium blir av med denna enda elektron, så uppnär den ädelgasstruktur, vilket ärgynnsamt. Litium reagerar med vatten enligt reaktionsformeln 2Li(s)+2H2O2Li+(aq)+2OH-(aq)+H2(g)2Li(s)+2H_2O\Rightarrow2Li^+(aq)+2OH^-(aq)+H_2(g), vilket man lär sig i Ke1. Litium oxideras, vätet i vattnet reduceras.

Reduktion av t ex järnmalm med kol sker exempelvis i i masugnar. Tyvärr hade dxe inga reaktionsformler på den svenska sidan, men det finns på den engelska.

Eftersom det bildas mycket koldioxid när man använder kol som reduktionsmedel, forskar man på hur man kan använda andra reduktionsmedel vid järnframställning. Ett sätt är att använda vätgas, som man i sin tur framställt genom elektrolys av vatten. En fördel är att den biprodukt som bildas är vatten (så man får tillbaka det man hade från början!), en nackdel är att det går åt väldigt mycket el.

Svara Avbryt
Close