9 svar
28 visningar
master22 164
Postad: 9 jun 14:58 Redigerad: 9 jun 14:59

Balanserad reaktion

CoCl2(en)2] + Cl- →[Co(en)2(Cl)2]Cl 

Är detta korrekt gjort? 

eller

CoCl2(en)2] + 2HCl  →[Co(en)2(Cl)2]Cl + H2

Kan du lägga in en bild av uppgiften?

Sker reaktionen i vattenlösning? I så fall kan det inte vara den andra varianten.

master22 164
Postad: 9 jun 15:59

H2O2 är oxidationsmedlet 

H2O2 är oxidationsmedlet 

 Då skall väteperoxid vara med som en reaktant, alltså kan inte någon av dina formler vara korrekt. 

Kan du lägga in en bild av uppgiften?

Det är omöjligt att hjälpa dig om du inte berättar vilken uppgiften är.

master22 164
Postad: 9 jun 16:35

Förklara vad som händer under varje steg av dessa kemiska reaktioner. Skriv ner alla kemiska ekvationer. Vad är syftet med H2O2 i den första resktionen? 

4Cocl2 * 6H2O +8en + 4 HCl + 2H2O  —> 4 trans [Cocl2(en)2]Cl + 10 H2O.

 

Co(II) +H2O2 + 2H+  —> 2 Co(III) + 2H2O

[CoCl2(en)2] + Cl-  —> [Co(en)2(Cl)2]Cl

För tredje gången: Kan du LÄGGA IN EN BILD som visar hur uppgiften ser ut? Jag tror inte ett ögonblick att boken är då dåligt korrekturläst att man skriver cl när man menar klor.

Vad betyder en i det  här sammanhanget?

master22 164
Postad: 9 jun 17:00

Detta är frågan 

Förklara vad som händer under varje steg av dessa kemiska reaktioner. Skriv ner alla kemiska ekvationer. Vad är syftet med H2O2 i den första resktionen? 

Det är en labb uppgift 

Preparation and
Characterization of cis and trans –
Dichlorobis(ethylenediamine)cobalt(III) Chloride

en= ethylendiamine

Jag kommer inte att skriva mer i den här tråden förrän det finns en BILD av uppgiften.

master22 164
Postad: 9 jun 17:19 Redigerad: 9 jun 17:19

så här är bilden

Hela uppgiften!

Svara Avbryt
Close