3 svar
28 visningar
Apex är nöjd med hjälpen!
Apex 53
Postad: 12 apr 2019

Balansering av kemisk reaktion

Jag ska balansera den kemiska reaktionen i fotosyntesen.

 

Koldioxid(g) + diväteoxid(l) + ljusenergi ---> glukos(s) + syre(g) 
Reaktionsformel innan balansering: 
CO2 + H2O + ljusenergi --> C6H12O6 + O 
Man ser nästan direkt att denna reaktion inte är balanserad, Högerledet har fem fler kolatomer än Vänsterledet dessutom har högerledet tio fler väteatomer än vänsterledet samt fyra fler syreatomer. 
Jag börjar balanseringen med att lägga till koefficienten 6 på båda reaktanterna och får följande formel: 
6CO2 + 6H2O + ljusenergi --> C6H12O6 + O 
Nu överensstämmer antalet kolatomer och väteatomer i VL respektive HL. Men det är en skillnad i antalet syreatomer på elva syreatomer. 
För att balansera ytterligare lägger jag till koefficienten tolv på högerledets syreatomer och får då  
6CO2 + 6H2O + ljusenergi --> C6H12O6 + 12O 

nu med facit i hand vet jag att det formeln ska bli C6H12O6+6O2.

Det jag undrar är om 12O och 6O2 är samma sak?

Det jag undrar är om 12O och 6O2 är samma sak?

Nej, det är inte samma sak. 12 O skulle betyda 12 stycken ensamma syreatomer, vilket är extremt ovanligt. 6 O2, däremot, betyder 6 stycken syremolekyler, som det finns gott om i luften.

Apex 53
Postad: 12 apr 2019

så vad har jag gjort för fel?

Du har inte skrivit att det är 6 syremolekyler som bildats, utan att det är 12 stycken syreatomer. Detta är fel, eftersom det är syrgas som bildas vid fotosyntesen.

Du  har alltså gjort fel när du "översätter" syre(g) till O, eftersom molekylformeln för syrgas är O2(g).

Svara Avbryt
Close