2 svar
14 visningar
Hejhej23 är nöjd med hjälpen
Hejhej23 57
Postad: 18 mar 21:02

Basiska alkalimetaller

Hej! Jag undrar varför alkalimetaller vid reaktioner med vatten resulterar i hydroxidjoner, vätgas och metalljoner. Jag förstår att vätgasen och metalljoner bara "blir över" men varför blir det en hydroxidjon?

 

Ex: Na(s) + H2O --> Na+ + OH- + H2

Hejhej23 skrev:

Hej! Jag undrar varför alkalimetaller vid reaktioner med vatten resulterar i hydroxidjoner, vätgas och metalljoner. Jag förstår att vätgasen och metalljoner bara "blir över" men varför blir det en hydroxidjon?

 

Ex: Na(s) + H2O --> Na+ + OH- + H2

Natriumatomen ger ifrån sig en elektron. Denna elektron tas upp av en väteatom i en vattenmolekyl, så att det bildas en väteatom, och väteatomerna binder ihop sig två och två så att det bildas vätgas. Hydroxidjonen är det som blir kvar av vattenmolekylen.

Vad menar du med "varför"? Man skulle kunna svara med att det är vätgas och hydroxidjoner och natriumjoner har lägre energi än vatten och metalliskt natrium, och att naturen strävar efter att bilda så starka bindningar som möjligt = atomer/joner/molekyler som har så låg energi som möjligt, men då skulle man säkert kunna fråga "varför det då?". Naturveteenskapen kan inte svara på frågan varför, bara bygga modeller som förklarar hur det kan gå till.

Hejhej23 57
Postad: 18 mar 21:20

Okej ja jag fattar. Så det är lägre energi i högra ledet. Tack!

Svara Avbryt
Close