majsan_madde är nöjd med hjälpen
majsan_madde 166
Postad: 17 okt 2021 18:34

Begrepp : riksdagen

Hur ska man förklara dessa begreppen?:

Revision

Förvaltning

statlig myndighet

Magister Dixit 140 – Fd. Medlem
Postad: 17 okt 2021 20:10

Skriv först hur du själv skulle förklara begreppen, så ser vi om du är på rätt väg.

majsan_madde 166
Postad: 17 okt 2021 21:05
Magister Dixit skrev:

Skriv först hur du själv skulle förklara begreppen, så ser vi om du är på rätt väg.

Revision = ingen aning

 

Förvaltning = en myndighet som sköter uppgifter som riksdagen har utsett

 

statlig myndighet = jag vet inte riktigt vad en myndighet är för något

majsan_madde 166
Postad: 17 okt 2021 21:23
Magister Dixit skrev:

Skriv först hur du själv skulle förklara begreppen, så ser vi om du är på rätt väg.

Jag har försökt att söka upp det, men jag hittar ingenting som har någon koppling med riksdagen. Eller så är det för svåra begrepp jag inte förstår vilket innebär att jag måste göra en egen tolkning vilket jag hänvisar till att det inte är korrekt. 

majsan_madde 166
Postad: 17 okt 2021 21:39
Magister Dixit skrev:

Skriv först hur du själv skulle förklara begreppen, så ser vi om du är på rätt väg.

Har du några ideér på vad det skulle kunna innebära eller hur du skulle kunna förklara innebörden av dessa begrepp? 

Magister Dixit 140 – Fd. Medlem
Postad: 17 okt 2021 22:12

Det är svåra begrepp. Till exempel kan både revision och förvaltning beskrivas olika beroende på om vi avser företag, kommunal verksamhet eller statlig verksamhet. Jag utgår från beskrivningar som kan knytas an till riksdagen (statlig verksamhet).

Revision: Granskning av hur en myndighet sköter sitt uppdrag, verksamhet och ekonomi. Det kan avse regelbunden årlig revision, som myndigheten själv är skyldig att se till att den görs. Men det kan även avse en riktad revision av Riksrevisionen.

Förvaltning: Offentlig förvaltning är ett samlingsbegrepp för den verksamhet som utförs av alla myndigheter. Myndigheterna är opolitiska och finansieras med skattemedel för att kunna utföra offentlig förvaltning.

Statlig myndighet: En statlig myndighet är en opolitisk verksamhet som inrättats av antingen riksdagen eller regeringen. Myndigheternas syfte är att bedriva förvaltning, alltså att genomföra den politik som beslutats. Exempel på statliga myndigheter är Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Polisen (Polismyndigheten). Alla statliga myndigheter har egna organisationsnummer och listas i myndighetsregistret.

Svara Avbryt
Close