Ahmedma 30
Postad: 20 nov 23:08

behöver feedback för debattartikel i samhällskunksap

skulle nån kunna ge mig feddback min debattartikel? tack i förväg

 

Hur ser du på EU:s framtid? Utgå från scenariot du valt i studieguiden, gå ut på internet och hitta två-tre artiklar som hjälper dig att argumentera för din ståndpunkt. Nu skriver du en debattartikel om EU:s framtid. Gå tillbaka till studieguiden om du missat hur man skriver en debattartikel 
Svar: 

Mycket mer samarbete i EU! 
  
Jag tycker att det skall ske mer samarbete mellan EUs länder. Jag har läst om punkterna som drogs upp i vitboken om EUs framtid. När jag läste en av punkterna i vitboken tyckte jag en av de var intressant och ville gå mer djupare in på den. Det är punkten som beskriver om att EU behöver driva mer samarbete om flera olika frågor. Därför bestämde jag mig att skriva en debattartikel om det. Jag skal skriva om på vilka sätt mer samarbete skulle kunna ske på. 
 
För det första skulle mer samarbete i EU kunna ske på mer mellanstatlighet, att medlemsländerna fick mer makt att bestämma över sig själva. Det skulle främja demokratin för att ländernas åsikter skulle tas mer med hänsyn och folket skulle känna sig nöjda. Om folket blir nöjt skulle det bli fler väljare till EU valet och fler människor skulle engagera sig i de olika frågorna som tas upp. Det område som jag tycker att det skall ske mer samarbete inom är miljöfrågor. Beslut om miljöfrågor skulle vara enhetlig i EU. I dagsläget växer kina och usa mycket snabbare än EU. Det innebär att vi blir mindre procentuellt och på världsbilden vill vi såklart fortsätta ha inflytande. Därför kan jag tycka att när det kommer till  miljöfrågor speciellt hade det kunnat finnas hårdare riktlinjer och samarbeten för att vi ska kunna växa starkare i en och samma riktning. 
Ett annat sätt som mer samarbete skulle kunna ske på är att Eu blir ett federalism, alltså mer av överstatlighet. Det skulle innebära att Eu bestämde mycket mer och styrde mycket mer. Man skulle kunna säga att EU medlemsländer skulle blir som stater som USA och därmed kunna stå emot länder som USA, Kina och Kina. Jag tycker inte att detta sätt är effektivt sätt att styra EU. Jag tycker att samarbetet skall ske på en mellanstatligt sätt så att medlemsländerna känner sig delaktiga vilket kommer både öka förtroendet för EU och minska missförtroendet. 

Svara Avbryt
Close