0 svar
68 visningar
emam 4
Postad: 27 mar 2020

Behöver hjälp med internationell frågor (national ekonomi)

Anta att efterfrågan på Systembolagets alkoholhaltiga drycker kan beskrivas av funktionen 𝑝 =
2400 − 2𝑞. Systembolagets marginalkostnad antas vara en linjär funktion av produktionsvolym
och beskrivs med funktionen MC = 2q.

a) Ange och diskutera/förklara två orsaker till varför monopol uppstår. 


b) Vid vilken produktionsvolym och vid vilket pris maximerar Systembolaget sin vinst? Motivera
även med ord varför detta är den vinstmaximerande produktionsvolymen. (Tips: kontrastera
vinstmaximerande produktionsvolym med annan, icke-vinstmaximerande, produktionsvolym)

c) Ange produktionsvolym och pris om Systembolaget skulle bete sig (vinstmaximera) som ett
företag på en marknad karakteriserad av fullständig konkurrens.
Anta att försäljning av alkoholhaltiga drycker ger upphov till en negativ extern effekt i form av
försämrad hälsa för svenskar. Marginalkostnaden för försämrad hälsa, ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv, antas växa med produktions- (försäljnings) volym och ges av funktionen 𝑀𝐶ா
ି = 𝑞.

d) Hur stor är den samhällsekonomiskt optimala produktionsnivån? 
Vid reglering (policyingrepp) rörande monopol är det vanligt att försöka minska monopolistens
marknadsmakt och att reglera så att monopolisten beter sig som ett företag på en marknad karakteriserad av fullständig konkurrens.

e) Diskutera hur staten bör utforma regleringsdirektiv alternativt policy för Systembolaget i fallet
ovan då Systembolagets produktion genererar en negativ extern effekt. Kontrastera en situation
med och utan externlitet.

Svara Avbryt
Close