1 svar
249 visningar
Dani163 305
Postad: 4 jan 22:18

Behöver vägledning med dessa två frågor

Att äta fisk är något som rekommenderas av bland annat Livsmedelsverket. Samtidigt varnas gravida kvinnor och personer som fiskar mycket själva, från att äta mycket fisk från Östersjön.

Svara på följande frågor: 
1. Varför är det nyttigt att äta fisk? 
2. Varför kan det vara farligt att äta mycket fisk från Östersjön? 

Ditt svar ska dels förklara hur miljögifter sprids i ekosystemet, dels hur det påverkar människor att få i sig dessa gifter. 

Om vi utgår ifrån skolverkets kunskapskrav, så tar den upp Kunskapskrav II: 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.

Har någon förslag på hur jag ska gå tillväga för att svara på fråga 1&2 utifrån kunskapskraven ovanför? 

Jag lärde mig på internet att fisk innehåller Omega-3, men har låg kvicksilverhalt. Vissa fiskar innehåller dock mycket tungmetaller och toxiner. Till exempel innehåller sardiner stora antal mineraler som fosfor, kalcium, kalium och vissa spårmineraler som järn och selen. Sardiner är också en naturlig källa till marina omega-3-fettsyror, som lax, som också är en fantastisk källa till protein och vitamin D. För fråga 2, vet man att det är farligt med konsumtionen för vissa fisksorter då dessa innehåller höga halter av miljögifter, som dioxiner och PCB. Det gäller till exempel strömming/sill från Östersjön. Detta inkluderar feta fiskar som lax, öring och och strömmin. 

Vilka andra aspekter tycker ni man kan ta fram för att göra svaren/redogörelserna mer utförliga, nyanserade, och vilka konsekvenser samt inkonsekvenser(?) kan jag ta upp.

EmmaJo 97
Postad: 9 jan 15:38

Det du skriver är mycket utförlig fakta. Tänk på att förklara varför det är så. Varför innehåller fisken mycket kvicksilver, exempelvis? Hint: sök på "biomagnifikation" och "bioackumulation."

Varför är kvicksilver farligt för människokroppen? Vilka processer sker när kvicksilvret tar sig in i kroppen?

Svara Avbryt
Close