1 svar
35 visningar
Waz24 27
Postad: 12 feb 21:47

Beräkna arean av triangel ABC

Räknade hypotenusan CB sidan, 72.1 cm sen vet jag inte

Louis 3359
Postad: 12 feb 22:21 Redigerad: 12 feb 22:33

Där du skrivit 0,83*40 ska det vara 40/0,83.
Hypotenusan måste vara längre än kateterna.
Det är bättre att ställa upp x/40 = 72,1/60 och inte avrunda på vägen.

Sedan vill du beräkna hypotenusan AB. Men det behövs inte.
Har du beräknat båda kateterna i den stora triangeln kan du använda dem för att beräkna arean.

Man kan också på ett enklare sätt börja med att beräkna AB, och det bara med likformighet.
Använd AB som bas och sträckan 40 cm som höjd.
Man behöver ingen Pythagoras i den här uppgiften.
Kan du se det? Alla tre trianglarna är likformiga med varandra.

Svara Avbryt
Close