1 svar
171 visningar
Bayan Ali är nöjd med hjälpen
Bayan Ali 1122
Postad: 31 maj 2022 12:36

Beräkna bergartens ålder

Den långa halveringstiden hos 238U gör det möjligt att beräkna åldern hos mycket gamla material. 238U är startpunkten för en sönderfallsserie, som slutar med 206Pb. De sönderfall som ligger mellan dessa nuklider i sönderfallsserien har mycket kortare halveringstider än 238U. Man kan således räkna med att 238U sönderfaller direkt till 206Pb. Förhållandet mellan antalet bly- och uranatomer i en bergart bestämdes till 12/49. Beräkna bergartens ålder då man uppskattar att 80% av 206Pb-atomerna kommer från sönderfall av 238U i materialet.

Vet inte riktigt hur jag ska tänka på den frågan

Teraeagle 20364 – Moderator
Postad: 31 maj 2022 16:02 Redigerad: 31 maj 2022 16:03

Man tänker att det finns 12 blyatomer per 49 uranatomer. Av dessa 12 blyatomer kommer 80% från sönderfallet av uran, dvs 0,8*12=9,6 stycken (man kan såklart inte ha delar av en atom men man kan lika gärna säga 96 av 120 blyatomer). Det innebär att efter sönderfallet från uran till bly så finns det 9,6 blyatomer och 49 uranatomer. Alltså måste det ha funnits 9,6+49=58,6 atomer från början. Det innebär att det återstår 49/58,6=83,62% av den ursprungliga mängden uran.

Utifrån det kan du beräkna hur gammal bergarten är om du kollar upp halveringstiden för U-238.

Svara Avbryt
Close