22 svar
98 visningar
Ebbask är nöjd med hjälpen
Ebbask 583
Postad: 11 jun 19:20

Beräkna cos(119)


varför får jag fel svar? Det ska bli -sin(29)

Börja med att rita upp en enhetscirkel och markera allt du vet där. Lägg upp bilden här.

Axel72 269
Postad: 11 jun 19:35

Cos(119)=sin(90-119)=sin(-29) leder till

-sin(29)=-0.485

Ebbask 583
Postad: 12 jun 10:02

Vilka formler använder du dig av?

Ebbask 583
Postad: 12 jun 10:04
Smaragdalena skrev:

Börja med att rita upp en enhetscirkel och markera allt du vet där. Lägg upp bilden här.

Så har jag ritat

Du har ritat en cirkel och en vinkel, ja, men du bara ritat en enda vinkel, och du har inte ritat de vinklar som angivits i uppgiften. Du har ritat en spetsig vinkel, men det står i uppgiften att det handlar om vinkeln 119o som är en trubbig vinkel.

Läs igenom uppgiften igen och lägg upp en ny bild där du har markerat vinklarna 119o, 61o, 19o, 100o, 29o och 21o. Vinklarna behöver inte vara exakta, men de behöver vara någotsånär rimliga och måste komma i rätt ordning.

Ebbask 583
Postad: 12 jun 11:52

Nej, den vinkeln är inte 119o, det ser mer ut som ungefär 45o. 119o ligger i andra kvadranten.

Ebbask skrev:


varför får jag fel svar? Det ska bli -sin(29)

Du glömde att du fick fram att -cos(119)=cos(61)=sin(29) => cos(119)=-sin(29)

Ebbask 583
Postad: 12 jun 12:29 Redigerad: 12 jun 12:29

Vilka formler ska man använda 

cos(180-v)=-cos(v)=sin(v)?

Smaragdalena 57262 – Lärare
Postad: 12 jun 13:19 Redigerad: 12 jun 13:21

Du ser att 119o = 90o+29o. Rotera cirkeln 1/4 varv så ser du att koordinaterna (a,b) blir (-b,a) så cos119o = -sin29o.

Ebbask 583
Postad: 12 jun 15:24

Vart kommer 29 ifrån? Varför ska man just ta 90+29?

Smaragdalena 57262 – Lärare
Postad: 12 jun 18:54 Redigerad: 12 jun 18:55

Vart kommer 29 ifrån? Varför ska man just ta 90+29?

Det vi skall undersöka är koordinaterna för den punkt på enhetscirkeln som svarar mot vinkeln 119o. Är du med på detta?

90o är en rät vinkel Är du med på detta?

Ebbask 583
Postad: 12 jun 22:38

Ja detta är jag med på. Men hur tänker du sen? Dvs nästa steget

Är du med på att om man roterar en punkt med koordinaterna (a,b) 1/4 varv (runt origo) så blir de nya koordinaterna (-b,a)? Om inte, så rita och konstatera att det är så!

Ebbask 583
Postad: 12 jun 22:52

Ja det är jag med på!

119o = 90o + 29o, så om man tar en punkt på enhetscirkeln med koordinaterna (cos29o, sin29o) och vrider den 90o runt origo, så hamnar den nya punkten på enhetscirkeln med vinkeln 119o. Denna punkt har koordinaterna (cos119o, sin119o) coh samtidigt har den koordinaterna (-sin29o, cos29o) eller hur?

Ebbask 583
Postad: 12 jun 23:14

Kan du förklara med bild hur det du skriver hänger ihop? Gärna om du förklara mha en enhetscirkel 

Bilden finns högre upp i tråden.

Ebbask 583
Postad: 13 jun 10:11

Alltså cos(90+v)=-sin(v)

Nu såg jag i uppgiften att man skall använda sambandet cos(90o-v) = sin(v) istället, så då man justera resonemanget en aning.

Ebbask 583
Postad: 13 jun 11:49

man borde väl kunna använda vilket samband som helst 

Ja, om det inte står i uppgiften att man skall göra på ett särskilt sätt, men nu gör det det.

Svara Avbryt
Close