7 svar
36 visningar
Majskornet är nöjd med hjälpen
Majskornet 236
Postad: 10 apr 18:59

Beräkna entalpiändring med kalorimeter

Hej Pluggakuten!

Hur beräknar jag entalpiändringen med hjälp av en kalorimeter?

Det enda jag kommer på är om delta H är densamma som q i formeln q=c*m*deltaT?

Tack på förhand!

Teraeagle 13226 – Moderator
Postad: 10 apr 23:21

Det beror på vilken sorts kalorimeter man använder. Om trycket är konstant gäller att ΔH=q\Delta H=q.

Majskornet 236
Postad: 11 apr 15:30 Redigerad: 11 apr 15:31

De kalorimetrar vi har fått lära oss om är bombkalorimetern och då man använder en termos som kalorimeter. Det står inget om tryck, så jag antar att trycket är konstant i de två fallen - och att jag kan utgå ifrån det i kemi 1?

Teraeagle 13226 – Moderator
Postad: 11 apr 15:59

Vilken reaktion handlar det om?

Majskornet 236
Postad: 11 apr 16:35

Egentligen ingen särskild. Det står i läroboken att: "Man kan inte mäta ett ämnes entalpi eftersom entalpin bara utgör en del av ämnets totala energiinnehåll. Man kan däremot mäta ändringen i entalpi vid en kemisk reaktion med hjälp av en kalorimeter." och jag förstod inte till hundra procent hur.

Dock finns det en övning bland övningsuppgifterna som lyder: "Kopparjoner i t.ex. en lösning av kopparsulfat reagerar med zink enligt formeln [...] Reaktionen är exoterm. Beskriv ett experiment du kan utföra för att bestämma hur mycket energi som avges till omgivningen då 1 mol Zn reagerar med 1 mol Cu2+." Där har jag tänkt att använda mig av att den frigjorda energin motsvarar entalpiändringen (stämmer det?) och formeln.

Teraeagle 13226 – Moderator
Postad: 11 apr 16:48 Redigerad: 11 apr 16:48

Jo, energin som avges är samma sak som entalpiändringen. Energi kan antingen avges i form av värme eller arbete, t.ex. att det avges en gas som expanderar och då utför ett arbete på omgivningen. I ditt exempel avges ju ingen gas så då kommer all energi att avges som värme. Då kan man använda en bombkalorimeter för att bestämma entalpiändringen direkt genom att mäta hur mycket temperaturen ändras. 

Problemet uppstår om det till exempel sker en förbränning där det bildas gas. En bombkalorimeter har en konstant volym, så om mängden gaspartiklar ökar stiger trycket (tänk på ideala gaslagen). När trycket stiger motsvarar inte längre värmeflödet all energi som avges, så då kan man inte direkt mäta temperaturen för att bestämma entalpiändringen. Då måste man även ta hänsyn till att trycket har ökat i beräkningarna, men det behöver man inte lära sig inom ramen för kemi 1.

Majskornet 236
Postad: 11 apr 18:34

Uppfattar jag då det rätt att entalpiändringen är densamma som q i formeln, så länge energin avges som värme och inte arbete?

Teraeagle 13226 – Moderator
Postad: 11 apr 18:42

Jo

Svara Avbryt
Close