9 svar
72 visningar
renv 204
Postad: 7 maj 2019 Redigerad: 7 maj 2019

Beräkna f(0) om funktionen är linjär respektive exponentiell

Uppgift 5280:

"För en funktion gäller att f(1) = 4 och f(3) = 8

Beräkna f(0) om funktionen är

a) linjär

b) exponentiell. Svara exakt."

 

Jag har löst a) vilken är y = 2x +2. Vid f(0) är y = 2.

b) kommer jag till y = C * ax, men inte mycket längre.

Behöver ert kunnande för att lösa denna uppgift. Tack på förhand.

Du vet att Ca3=8 och att Ca1=4. Om du delar det ena uttrycket med det andra, så kan du beräkna vad a har för värde. Sedan kan du beräkna C.

renv 204
Postad: 7 maj 2019
Smaragdalena skrev:

Du vet att Ca3=8 och att Ca1=4. Om du delar det ena uttrycket med det andra, så kan du beräkna vad a har för värde. Sedan kan du beräkna C.

Jag skulle vilja ge en lösning, men det blir rena gissningar från min sida. Behöver lite mer information. Grafen ökar med 4 värden längs y-axeln från x = 1 till x = 3. Jag kommer inte längre än så.

Du vet att Ca3Ca=84\frac{Ca^3}{Ca}=\frac{8}{4}, så a2=2a^2=2. Vilket värde har a?

renv 204
Postad: 7 maj 2019

a = 2

renv 204
Postad: 7 maj 2019

f(0) = (4/2) * (2)0 = 4/2

 

Svar 4/2 är y-värdet när x = 0. Facit svarar 2 * 2. Hur görs beräkningen från 4 /2  till 22 ? Jag kan inte räknereglerna här och skulle gärna få en härledning med variabler.

Smaragdalena 28036 – Moderator
Postad: 7 maj 2019 Redigerad: 7 maj 2019

Du vet att Ca1=4, och du har beräknat värdet för basen a. Vilket värde har konstanten C?

renv 204
Postad: 7 maj 2019
Smaragdalena skrev:

Du vet att Ca1=4, och du har beräknat värdet för basen a. Vilket värde har konstanten C?

C = 4/2. Jag skrev f (x) = C * ax, med f(0), C = 4/2 och a = 2, vilket är y = 4/2.

C=42=2·22=222=22C=\frac{4}{\sqrt2}=\frac{2\cdot2}{\sqrt2}=2\frac{2}{\sqrt2}=2\sqrt2

renv 204
Postad: 8 maj 2019
Smaragdalena skrev:

C=42=2·22=222=22C=\frac{4}{\sqrt2}=\frac{2\cdot2}{\sqrt2}=2\frac{2}{\sqrt2}=2\sqrt2

Använder formeln: axay= ax-y C =42=2×22=2×22=2212(1/2)=2×21-0,5 =2×2(1/2)=2×2

Svara Avbryt
Close