3 svar
29 visningar
popelos är nöjd med hjälpen
popelos 63
Postad: 1 aug 13:08

Beräkna Ka

 En enprotonig syralösning har koncentrationen 0,0100 mol/dm3 och pH 3,37. Beräkna Ka, dvs. syrakonstanten.

Hur skall jag fatta vad det är för syralösning finns ett exempel i boken som har samma värden antar att vi skall använda det då? Tabell 4.2 Kemi 2. 

Börjar man med att ta fram H3Ooch protolysgrad eller brukar man hämta det via tabell vid sådana här uppgifter finns en tabell i boken. 

Vattnet skall in i Ka på grund utav att den inte har någon inverkan? 

K = C * D / A * B är väl den formeln man utgår ifrån? 

Teraeagle 15570 – Moderator
Postad: 1 aug 14:23 Redigerad: 1 aug 14:23

Det spelar ingen roll vilken syra det är, vi kan kalla den för "HA". Då måste du lista ut att det finns en jämvikt mellan denna syra och dess protolysprodukter:

HA(aq) <--> H+(aq) + A-(aq)

Det du ska bestämma är jämviktskonstanten (syrakonstanten) för denna jämvikt. Du vet pH, så du kan räkna ut koncentrationen av vätejoner vid jämvikt. Du har också fått veta hur mycket syra man har löst i vattnet (0,0100 mol/dm3), så du vet startkoncentrationen av HA(aq).

Lös detta på samma sätt som andra jämviktsuppgifter, dvs genom att rita en tabell med en kolumn för varje ämne i reaktionsformeln och med en rad för startkoncentration, en för ändring av koncentrationer och en för koncentrationer vid jämvikt.

popelos 63
Postad: 1 aug 14:23

Hej tack för svar gjorde denna uträkning stämmer det?

Fråga 2:

Koncentration mol / dm3 = 0,0100 mol/dm3 

pH 3,37.

Tar fram H3O+= 10-pH= H3O+= 10-3,37= 4,3 *10-4= 0,00043 mol /dm3

Räknar fram i tabell konc före protolys, ändring och konc vid jämvikt får fram följande 

Konc vid jämvikt HAc = 0,1000 - 0,00043 = 0,00957

Konc H3O+ = 0,00043

Konc Ac- = 0,00043

Sätter in i formeln Ka = H3O+ * Ac-HAc =0,00043 * 0,000430,00957=1,93 *10-5

Svar Ka = 1,9 *10-5 mol /dm3

Ja det verkar stämma.

Svara Avbryt
Close