7 svar
37 visningar
NA15 är nöjd med hjälpen!
NA15 163
Postad: 5 dec 2018

Beräkna koncentrationen

Frågan lyder:

En 15 ml propionsyralösning titreras med 13 ml NaOH (0,100M). Beräkna koncentrationen HPr i lösningen. 

Jag tänkte använda formeln c=n/v. Vi har volymen för lösningen (15+13= 28ml) men inte substansmängden för HPr. Står det fel i frågan för jag finner inget sätt att lösa detta på? Om det hade varit koncentrationen av NaOH i lösningen så kan man räkna ut det. 

Eftersom du vet både volym och koncentration för natriumhydroxiden, kan du beräkna substansmängden NaOH. Skriv reaktionsformel, så att du vet hur många mol HPr som är ekvivalent med 1 mol NaOH. När du vet substansmängden av HPr så kan du beräkna koncentrarionen, efterom du vet utsprungslösningens volym. (Det är inte koncentrationen i den titrerade lösningen man vill veta, utan i den ursprungliga lösningen.)

NA15 163
Postad: 5 dec 2018

Jaha, så:

Formeln: HPr+OH-  --> Pr- + H20. Förhållande 1:1. Koncentrationen för NaOH = 0,100*13=1,3 mol

Detta innebär att det finns 1,3 mol i propionsyran. Koncentrationen blir därför 1,3/15= 0,0866M. Är detta rätt?

Ja, fast du har för många värdesiffror.

Fast nä, uträkningen är inte rätt. Du har gjort samma fel två gånger och lyckats få det rätt eftersom felen tar ut varandra. Det finns inte 1,3 mol propionsyra i titranden.

NA15 163
Postad: 5 dec 2018

Vad har jag gjort för fel?

Du har räknat koncentrationen som mol/dm3 men volymen som ml.

Oj, det la jag inte närke till. 

Svara Avbryt
Close