3 svar
66 visningar
alma1005 19
Postad: 5 dec 2021 22:23 Redigerad: 5 dec 2021 22:24

Beräkna koncentrationen hydroxidjoner genom Kb-värde

Uppgiften lyder: 

Etylamin, C2H5NH2, är en bas med Kb = 4,3*10-4. Räkna ut ungefärlig [OH-] för en
0,25 mol/dm3 lösning av etylamin. Ett ungefärligt värde kan man få genom att
bortse från koncentrationsändringen hos etylamin under protolysen.

Genom att då ställa upp en ekvation för Kb värdet och sedan förkorta bort koncentrationen etylamin och dess jon eftersom man kunde bortse från koncentrations ändringen hos etylamin, får jag att Kb-värdet = koncentrationen OH- alltså 4,3*10-4, men det är fel. Vart gör jag fel?

Smaragdalena 73661 – Lärare
Postad: 5 dec 2021 22:28

Att du kan bortse från förändringen i koncentrationen betyder att du kan strunta i att koncentrationen egentligen är 0,25-x utan kan räkna med 0,25 istället.

Visa hur du ställde upp ekvationen för Kb  och visa vad det är du har förkortat bort - jag förstår inte vad det är du har gjort, och därför kan jag ite svara på vad det är du har gjort fel.

alma1005 19
Postad: 5 dec 2021 22:32

[HA]*[OH-]/[A-]= [OH-] = 4,3*10^-4 

Så förkortade jag det

Smaragdalena 73661 – Lärare
Postad: 5 dec 2021 22:57

Etylamin är en bas, inte en syra - då bör man inte kalla den för A- särskilt eftersom det är en oladdad molekyl, inte en jon.

Hur förkortade du? Det står inte att koncentrationen av basen skulle vara lika med koncentrationen av syran.

Om man löser en bas i vatten sker reaktionen B + H2O <=> BH+ + OH-

Vi ser att koncentrationen av den konjugerade syran blir lika med koncentrationen av hydroxidjoner, vi kan kalla den x. Vi sätter in detta i uttrycket för baskonstanten: Då får vi egentligen x2/(0,25-x) = 4,3.10-4 men enligt uppgiftstexten kan vi försumma x i nämnaren, så ekvationen blir bara x2/0,25 = 4,3.10-4.

Kommer du vidare?

Svara Avbryt
Close