0 svar
27 visningar
Hjärnslö 24
Postad: 11 feb 17:51

Beräkna koncentrationen kloridjoner

Halten kloridjoner i ett vattenprov skulle bestämmas genom titrering enlight Mohrs metod.
50,00 cm3 av vattenprovet överfördes till en E-kolv och kaliumkromat tilsattes som indikator. Innehålet titrerades med silvernitrat vars koncentration var 0,210 mol/dm3.
Vid omslag till röd färg (ekvivalenspunkten) hade det förbrukats 22,5 cm3 silvernitratlösning.
Beräkna koncentrationen kloridjoner i vattenprovet.

Substansmängden silverjoner som krävdes för utfällning av E-kolvens kloridjoner = n(Ag+) = 0,210 mol/dm3 * 22,5 * 10-3 dm3

Substansmängden kloridjoner i E-kolven = n(Cl-) = n(Ag+) = 0,210*22,5*10-3 mol

c(Cl-)= n(Cl-)/V(Cl-) = 0,210*22,5*10-3mol / 50*10-3 dm3 = 0,0945

Kloridkoncentrationen var 9,45 * 10-2 mol/dm3

Har jag räknat rätt?


Svara Avbryt
Close