6 svar
32 visningar
hannah92 är nöjd med hjälpen!
hannah92 212
Postad: 14 nov 2017

Beräkna koncentrationer och pH

För reaktion av hydrazin (N2H4) i vatten.

H2NNH2 (aq) + H2O H2NNH3+(aq) + OH-

K_b är 2,0 * 10 ^ -6. Beräkna koncentrationerna av alla arter och pH i en 2,0 M lösning av hydrazin i vatten.

H2NNH2 (aq) + H2O H2NNH3+(aq) + OH-2                                       0                        0-x                                    x                       x2-x                                  x                       xKb=x22-x=2 * 10-6

Ja, det ser rätt ut.

Tror att du glömde frågan...

Bra start!

Multiplicera båda leden med VL.s nämnare. Det blir en vanlig andragradsekvation som du löser med pq-formeln. Alternativt kan du försumma x jämfört med 2 och få en ännu enklare ekvation.

När du fått fram ett värde på x kan du lätt beräkna koncentrationerna av hydroxidjoner, hydrazin och hydraziniumjon. Hydroxidjonhalten räknar du om till pOH och sedan pH.

hannah92 212
Postad: 14 nov 2017

Jag har löst med en andragrads ekvation och fick x = 0,019999, 
men hänger inte inte riktigt med på hur jag gör om det till pOH ?

x = hydroxidjonkoncentrationen [OH-] [OH^-] . pOH=-lg[OH-] pOH = -lg [OH^-] . pH = 14-pOH.

hannah92 212
Postad: 14 nov 2017

Tack!
Skrev fel x = 0,002

pH = 14 - (-lg(0,002)) = 11,30

Men hur får jag ut koncentrationerna av alla ?
Stoppar in x i jämvikten ? men det stämmer ej överens med facit då :S

hannah92 212
Postad: 14 nov 2017

eller jo det stämmer nästan, är bara lite decimaler fel.. 

Svara Avbryt
Close