4 svar
153 visningar
MojNorrbotten 26
Postad: 28 maj 2020 20:20

Beräkna och motivera med hjälp av bindningsenergier eller entalpier

Hur mycket energi frigörs när 1 kg butan förbränns? Beräkna och motivera med hjälp av bindningsenergier eller entalpier ur tabeller. 

Svar: 

2 C4H10 (g) + 13 O2 (g) ––> 8 CO2 (g) + 10 H2O (g) + energi

Bildningsentalperna hämtades från läroboken och internet

C4H10 = ΔH = -126

O2 = ΔH = 0
CO2 = ΔH = - 394

H2O = ΔH = - 286

2C4H10 (g) + 13O2 (g) ––> 8CO2 (g) + 10 H2O (g) + energi

Beräknar ut ΔH = H produkter — H reaktanter
ΔH = [ 8 (-394) + 10(-286) ] — [ 2(-126) + 13(O) ] = —5760 kJ

 

När 1 mol 2C4H10 reagerar frigörs 5760/2 = 2880 kJ.

Beräkning: 1 kg av butan

Massan ( C4H10 ) = 1 kg = 1000 g
Molmassan ( C4H10 ) = (4 * 12 g/mol ) + ( 10 * 1.01g/mol ) = 58.1 g/mol

Substansmängden ( C4H10 ) = massan ( C4H10 ) / molmassan ( C4H10 ) = 1000 g delat med 58.1 g/mol = 17.2 mol

Energin = 17.2 mol * 2880 kJ/mol = 49569.7 kJ
49569.7 kJ frigörs som värme.

 

Jag undrar om jag räknade rätt. Jag tvivlar på att om jag räknade bildningsentalperna rätt. 

Pikkart 811
Postad: 28 maj 2020 22:24

Hej,

Snygg och tydlig beräkning! Jag har inte gjort några kontrollberäkningar men visst har du rätt approach för att lösa uppgiften.

Pikkart 811
Postad: 28 maj 2020 22:26 Redigerad: 28 maj 2020 22:26

Det är lätt att blanda ihop bindningsentalpi och bildningsentalpi. När du räknar bildningsentalpierna så är det produkter-reaktanter (precis som du gjort). När de frågar efter bindningsentalpier så är det reaktanter-produkter.

MojNorrbotten 26
Postad: 29 maj 2020 00:26

Tack för svaret!

I uppgift står det att man ska använda bindningsenergier, men jag har använt bildningsentalpi. Kan man göra så?

Pikkart 811
Postad: 29 maj 2020 01:03

Om din lärare efterfrågar bindningsentalpi så bör du räkna på bindningsentalpi. Det hade jag velat om jag rättade uppgiften iallafall.

Svara Avbryt
Close