4 svar
27 visningar
Abobo 10
Postad: 9 mar 15:50

Beräkna pH för en lösning

"En lösning tillredes genom att tillsätta 50,0 ml konc. saltsyra och 20,0 ml konc. salpetersyra till 300 ml avjoniserat vatten. Lösningen späds till slutvolymen 1,00 liter. 

 

Massprocenten i de konc. syrorna är för saltsyran 38,0% och för salpetersyra 70,0%. Densiteten för saltsyra är 1,19 g/ml och för salpetersyra 1,42 g/ml. 

 

Beräkna pH för denna lösning."

Facit: pH=0,029"

 

Det känns som att man får för lite information för att kunna räkna ut mol och koncentration. Därför jag har inte kommit så långt på uppgiften.

Abobo skrev:

"En lösning tillredes genom att tillsätta 50,0 ml konc. saltsyra och 20,0 ml konc. salpetersyra till 300 ml avjoniserat vatten. Lösningen späds till slutvolymen 1,00 liter. 

 

Massprocenten i de konc. syrorna är för saltsyran 38,0% och för salpetersyra 70,0%. Densiteten för saltsyra är 1,19 g/ml och för salpetersyra 1,42 g/ml. 

 

Beräkna pH för denna lösning."

Facit: pH=0,029"

 

Det känns som att man får för lite information för att kunna räkna ut mol och koncentration. Därför jag har inte kommit så långt på uppgiften.

Du behöver bärja med att räkna ut koncentrationen för de båda syrorna. Koncentration är n/v. Det är oftast enklast att räkna på 1,00 dm3.

Vi kan titta på saltsyran först. Densiteten för konc saltsyra är 1,19 g/ml så 1,00 liter har massan 1 190 g. Vi vet att 38.0 % av detta är HCl, d v s i 1 liter konc HCl finns det 0,38.1 190 = 452,2 g HCl. Molmassan för HCl är 36,46 g/mol, så det finns 452,2/36,46 = 12,40 mol HCl i 1 liter konc HCl.

Kan du räkna ut koncentrationen för konc HNO3 på motsvarande sätt?

Abobo 10
Postad: 9 mar 16:42

Men det står ju "densiteten för saltsyra är 1,19 g/ml" inte för konc saltsyra. Dessutom konc saltsyra kan ju ha olika mängd HCl i eftersom den kan vara koncentrerad i olika mängd. 

Jag trodde man inte kunde tänka som du gjorde. Definitionerna hos påståendena i frågan är lite luddiga enligt mig.

Läs! Det står "Massprocenten i de konc. syrorna ", det borde vara helt tydligt. Nej, konc saltsyra är en bestämd koncentration - är den mindre koncentrerad än så är den utspädd, inte koncentrerad. Däremot finns det "röd rykande salpetersyra" som är ännu starkare än vanlig konc salpetersyra - den är mättad med NO2, så det är därför den är röd och rykande.

Abobo 10
Postad: 9 mar 16:59

Jag läste det som "massprocenten i just dessa koncentrerade syrorna" och trodde att koncentrerad betydde samma sak som utspädd. 

Detta underlättar extremt mycket. Tack!

Svara Avbryt
Close