6 svar
33 visningar
Arvin är nöjd med hjälpen
Arvin 40
Postad: 22 nov 21:53

Beräkna Ph värdet

Jag håller på att skriva en labbrapport om titrering.

SYFTE:

Att bestämma koncentrationen av saltsyra respektive svavelsyra med
okänd koncentration med hjälp av en bas, samt beräkna saltsyrans pH-värde.

 

Jag har beräknat koncentrationerna. 
Men sista frågan, "beräkna saltsyrans pH-värde" förstår jag inte. 

 

Beräkning av koncentrationen HCl: 

Eftersom saltsyra är en stark syra, så är oxoniumjonkoncentrationen lika med syrans koncentration, d v s 0,0173 mol/dm3 i ditt fall. Vet du hur du skall räkna om detta till pH-värde?

Arvin 40
Postad: 22 nov 22:35
Smaragdalena skrev:

Eftersom saltsyra är en stark syra, så är oxoniumjonkoncentrationen lika med syrans koncentration, d v s 0,0173 mol/dm3 i ditt fall. Vet du hur du skall räkna om detta till pH-värde?

Nej inte riktigt. 

Jag skrev såhär men det känns helt fel. 

Arvin 40
Postad: 22 nov 22:58
Smaragdalena skrev:

Eftersom saltsyra är en stark syra, så är oxoniumjonkoncentrationen lika med syrans koncentration, d v s 0,0173 mol/dm3 i ditt fall. Vet du hur du skall räkna om detta till pH-värde?

Eller nu skrev jag såhär istället: 

 

Arvin 40
Postad: 22 nov 23:09

Jag vet att läraren varit inne på att man ska använda sig av 98%

En syra där bara 98 % av molekylerna protolyseras är inte en stark syra. I en stark syra protolyseras ALLA molekyler av syran, så att det inte finns t ex några saltsyramolekyler kvar alls.

Om koncentrationen av oxoniumjoner är 0,0173 så är pH = 10-lg0,0173 = 1,76 men jag skulle avrunda det till 1,8.

Arvin 40
Postad: 22 nov 23:15
Smaragdalena skrev:

En syra där bara 98 % av molekylerna protolyseras är inte en stark syra. I en stark syra protolyseras ALLA molekyler av syran, så att det inte finns t ex några saltsyramolekyler kvar alls.

Om koncentrationen av oxoniumjoner är 0,0173 så är pH = 10-lg0,0173 = 1,76 men jag skulle avrunda det till 1,8.

Okej tack för hjälpen

Svara Avbryt
Close