6 svar
32 visningar
Tovamg är nöjd med hjälpen
Tovamg 4
Postad: 19 nov 22:48

Beräkna pKa av syra via titrering med ammoniak

Hej! Jag har blivit tilldelad en laborationsuppgift där man ska titrera en sur lösning (i mitt fall citronsaft) med ammoniaklösning 24% späd till hälften vatten och beräkna syrans pKa. Jag har ritat upp ett punktdiagram, som är bifogad nedan , där resultatet visar att det går åt 2,7 ml bas för att ekvivalenspunkten, pH 7, ska uppnås. Halvtitrerpunkten går att avläsas till 1,35 ml tillsatt ammoniak och pH=4=pKa. För att sedan beräkna syrans pKa och (antagligen) kontrollera resultatet, har följande beräkningar gjorts (se bifogad bild ovan ). Jag undrar först och främst om jag har tänkt rätt. Annars har jag fastnat efter beräkning av mol och C för ammoniak och vet inte riktigt vad jag ska räkna på hädanefter. Jag antar att jag ska beräkna på kb och [OH-] för att sedan lista ut pKb å på den vägen också pKa. Men har som sagt fastnat. Skulle jättegärna uppskatta ett svar i veckan för att inlämningen är tills nästa helg

 

OBS jag undrar dessutom vad som gäller när den sura lösningen i mitt fall är 3-protonig och om det påverkar resultatets tillförlitlighet. 

Tack på förhand// Tova 

Om man titrear en svag syra (som t ex citronsyra) med en svag bas (som t ex ammoniak) så får man inte fram några vettiga mätvärden. Gör om titreringen med t ex NaOH istället!

Tovamg 4
Postad: 19 nov 23:30

Tyvärr kräver uppgiften att man gör titreringen med ammoniak. Detta är uppdragsbeskrivningen:

En uppgift som är omöjlig att genomföra på ett vettigt sätt. Alla kemilärare borde ha lärt sig att man inte skall titrera en svag syra med en svag bas (eller tvärtom) - det ger inte några bra resultat!

Tovamg 4
Postad: 20 nov 05:26

Nä okej, tack ändå! Men går det alltså inte att räkna på det teoretiska värdet (även om det inte är tillförlitligt) och sedan resonera i diskussionen kring nackdelarna med att titrera en svag syra med en svag bas? Känner mig lite vilse i och med att just denna labben är betygsgrundande och jag önskar utföra den bra. 

Mesopotamia 236
Postad: 20 nov 07:55

Här förklarar Smaragdalena själv varför det inte går:

Anledningen till att man inte väljer att titrera en svag syra med en svag bas (eller tvärtom) är att man inte får en tillräckligt brant förändring av titrerkurvan vid ekvivalenspunkten. Det är helt enkelt svårt att veta när man har tillsatt ekvivalenta mängder.

När man titrerar en stark syra med en star bas /eller tvärtom) får man en väldigt stor förändring i pH vid ekvivalenspujnkten, kanske 5 pH-enheter.

När man titrerar en svag syra med en stark bas (eller någon annan lkvärdig kombination) får man en betydligt mindre förändring av pHvärdet vid EP, kanske 2 pH-enheter.

Om man titrerar en svag syra med en svag bas (eller tvärtom) får man en liten pH-förändring vid EP, kanske ½ pH-enhet.

Förstår du mer?

Det blir svårt att räkna på teoretiska värden eftersom dina från laborationen är svåra att verifiera. Jag tycker att du kommer visa hög nivå på förståelse om du skickar ett e-mail till din lärare där du förklarar varför laborationen inte fungerar. Ge resonemang som detta ovan så visar du för din lärare att du verkligen har förstått anledningen bakom.

 

Lycka till!

Tovamg 4
Postad: 20 nov 10:24

Okej, tack igen! 

Svara Avbryt
Close