4 svar
272 visningar

Beräkna skyddsbelopp

Fastigheten Lillbäcken 1:1 utmättes den 1 mars 2013 på begäran av A-banken. I fastigheten finns två inteckningar beviljade, en från 2004 om 3 000 000 kr och en från 2005 om 1 500 000 kr. Pantbrevet från 2004 innehas av A-banken som säkerhet för ett lån om 3 800 000 kr och pantbrevet från 2005 innehas av B-banken som säkerhet för ett lån om 1 200 000 kr. Det finns även ett servitut inskrivet år 1981.

 

Medelsfördelning ska ske den 1 september 2013. Referensräntan uppgår till 2 procent och förrättningskostnaderna till 30 000 kr.

a) Upprätta en sakägarförteckning och ange skyddsbeloppet.

 

På facit står det att skyddsbeloppet uppgår till 30 000 kr.

Jag får skyddsbeloppet att uppgå till 5 330 000 kr

Uträkning: 3 800 000 (lån som innehas av A-banken som säkerhet) + 1 200 000 (lån som innehas av B-banken som säkerhet) + 30 000 (förrättningskostnaderna) + 300 000 (ägarhypotek: 1 500 000 som är inteckningen - 1 200 000 som är lånet)

Jag utgick från definitionen av: "Skyddsbeloppet är det sammanlagda beloppet av alla fordringar med företrädesrätt före exekutionsurkunden, inkl. förrättningskostnader samt eventuella ägarhypotek.

 

Vad är det jag gör för fel?

De fordringar som har företräde är tydligen förrättningskostnaderna.

Okej. Men vad är en förrättningskostnad? Jag hittar ingen definition på det på nätet.

Är det ALLTID förrättningskostnaderna som har företrädesrätt? Varför räknas inte ägarhypoteket med? Varför är det just förrättningskostnaderna som har i det här fallet företrädesrätt?

Förrättningskostnader är de kostnader som beror på att man behöver utmäta fastigheten - det skulle t ex kunna vara en avgift till kronofogden (om det är kronofogden som har hand om den exekutiva auktionen).

Jag vet inte mer om det här än vad jag kan hitta på Wikipedia, men alla definitioner borde stå i din lärobok.

sprite111 682
Postad: 4 okt 2018 Redigerad: 4 okt 2018

Förrättningskostnader är sådana som kostnader som uppstår av en förrättning.  Utmätningsförrättning t.ex. vilket kostar. Ovan förklaring är bra, boken kanske ger något mer djupgående om det går idk.

Edit: redigerade lite ovan om förrättningskostnad. Hade ändrat om utan att fixa till ^^


 

6 §  Förmånsrätt i fast egendom följer med

1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,
2. inteckning i egendomen.

https://lagen.nu/1970:979

Sakägarförteckning

Bank A (exekutionsurkund)

Förrättningskostnader: 30 000'

Fodran: 3 800' exekutionsfordringen

Pantbrev: 3 000'

Bank B

Lånet: 1 200'

Fodran: 1 500'


Så ser vi med din definition:

alexandraaa92 skrev: 'Skyddsbeloppet är det sammanlagda beloppet av alla fordringar med företrädesrätt före exekutionsurkunden, inkl. förrättningskostnader samt eventuella ägarhypotek.'

Eftersom A har större rätt än B ingår inte B:s fordring.

Eftersom A:s fordring utgör exekutionsfordringen ingår inte A's fordring.

Därmed är endast: Förrättningskostnad om 30 000' inräknat.


Vet faktiskt inte varför man inte räknar med ägarhypotek (är din uträkning av ägarhypotek rätt förresten?).

Jag har ingen större koll på detta mer än vad mina sökningar på nätet gav. Hör med läraren eller sök i boken ifall du inte får svaret. Och vänta gärna på andra svar innan du tar mitt för givet.

Svara Avbryt
Close