2 svar
899 visningar
Minka007 45
Postad: 6 jul 2019

Beräkna syrakonstanten Ka för oxalsyra

Hej! Uppgiften lyder som följande: Beräkna syrakontanten Ka för oxalsyra (hädanefter H2Ox). OBS! I ditt svar ska en jämnviktsformel och jämviktsekvation finnas med. TIPS! Gör en tabell och ställ upp vad du har före protolys och vad du har efter protolys. OBS! Du behöver bara göra beräkningar för protolys 1 eftersom protolys 2 är försumbart liten.

cH2Ox= 3,198 g/dm3     pH = 1,54

1) Jämviktsformel: H2Ox ← → HOx- + H+ (jag slutar här eftersom det står att den andra protolysen är försummbar)

[H+] = 10-1,54 = 0,029

2) Tabell

                    [H2Ox]      [H+]         [HOx-]

Före            3,198       0               0

Ändring      -0,029   +0,029     +0,029

Jämv          3,169        0,029      0,029

3) Beräkna Ka

Ka = [H+] * [HOx] / [H2Ox]

Ka = 0,029 * 0,029 / 3,169

Ka = 2,654*10-4 M

Kan det stämma?

Nej, du kan inte räkna jämviktsberäkningar med enheten g/dm3. Du måste göra om det till mol/dm3 innan du fortsätter.

Minka007 45
Postad: 6 jul 2019

Nytt försök!

cH2Ox= 3,198 g/dm3     pH = 1,54

MH2Ox = 90,0354

g --> mol = 3,198/90,0354 = 0,0355

cH2Ox= 0,0355 mol/dm3

1) Jämviktsformel: H2Ox ← → HOx- + H+ (jag slutar här eftersom det står att den andra protolysen är försummbar)

[H+] = 10-1,54 = 0,029

2) Tabell

                    [H2Ox]      [H+]         [HOx-]

Före            0,0355      0               0

Ändring      -0,029   +0,029     +0,029

Jämv          0,00652       0,029      0,029

3) Beräkna Ka

Ka = [H+] * [HOx] / [H2Ox]

Ka = 0,029 * 0,029 / 0,00652

Ka = 1,23*10-1 M

Svara Avbryt
Close