49 svar
2513 visningar
Päivi är nöjd med hjälpen
Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 18:00

beräkna tan 15 grader exakt

beräkna tan 15°exakt genom att utnyttja de exakta sinus och cosinus värdena för 30°, 45° och 60°Hur ska ja gå tillväga med detta?--------------------sin (30 +x)cos(30+x) ovs ?

Smutstvätt 22942 – Moderator
Postad: 1 aug 2017 18:37

Nja, jag skulle tro att de har tänkt att du ska utnyttja att 15 = 60 - 45. 

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 1 aug 2017 18:38 Redigerad: 1 aug 2017 18:39

tan(15°) = sin(15°)/cos(15°) = sin(45° - 30°)/cos(45° - 30°).

Använd nu subtraktionsformlerna i både täljaren och nämnaren och byt sedan ut alla cos- och sin-uttryck mot deras exakta värden enligt tabell.

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 18:42

Jag ska prova. Det är svårt veta, hur de har tänkt sig. Jag gör prov på detta Yngve som du nämnde här. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 19:36

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 19:36

Det är inte riktigt så, vet ej. 

tomast80 4183
Postad: 1 aug 2017 19:39

Ett altenativt sätt är att använda formeln för halva vinkeln:

tan(x/2) = sin(x) / (1 + cos(x)) och sätta x = 30 grader.

Dr. G 8885
Postad: 1 aug 2017 19:43

För sinus verkar du ta (u + v) och för cosinus (u - v).

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 19:44

Enligt boken handlar det  inte om dubbla vinkeln. 

Det kommer nästa kapitel. Det ska göras på något annat sätt. 

Det här handlar om enbart additions och subtraktions formler hela kapitel . 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 19:58

Borde jag ta sin( 60- 45)/ cos (45-30)

och sin(15)/cos(15)

vad tycker ni?

Dr. G 8885
Postad: 1 aug 2017 20:01

Uttrycken för "dubbla vinkeln" är bara ett specialfall av additionsformeln för vinkeln (u + v) med u = v. 

tomast80s lösning är helt klart den smidigaste, men då måste man känna till formeln för tangens för "halva vinkeln". 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 20:05

Det gör inte jag. 

Dr. G 8885
Postad: 1 aug 2017 20:15

Visst funkar det med 

tan(15) = sin(60 - 45)/cos(45 - 30)

men det känns "onödigt" att blanda in tre vinklar. 

Prova antingen 

tan(15) = sin(60 - 45)/cos(60 - 45)

eller 

tan(15) = sin(45 - 30)/cos(45 - 30)

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 20:18

Jag ska göra nytt försök. Försöker ha kontroll att jag skriver rätta grader dit. 

Det tar lite tid nu. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 20:58

Rätt svar ska vara 2- roten ur 3

----------------------

något är fel igen. Rätta mig med uppgiften!

tar kort på det som jag har gjort. 

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 1 aug 2017 21:11 Redigerad: 1 aug 2017 22:44

Din bild är väldigt suddig och svår att tyda.

 

Jag ger dig istället här ett förslag på en tydlig lösning som är lätt att följa (alla vinklar är i grader):

 

tan(15) =sin(15)cos(15) = sin(45 - 30)cos(45 - 30)

Täljaren:

sin45-30 = sin45·cos(30) - cos45·sin30

Ersätt alla sinus- och cosinustermer med exakta värden ur tabell:

sin45·cos(30) - cos45·sin30 = 22·32 - 22·12 = 23 - 14

 

Nämnaren:

cos45 - 30 = cos45·cos(30) +sin(45)·sin(30) 

Ersätt alla sinus- och cosinustermer med exakta värden ur tabell:

cos45·cos(30) +sin(45)·sin(30) = 22·32 + 22·12 = 23+14

 

Nu kan vi bestämma tan(15):

tan(15) = täljaren/nämnaren = 23-1423+14 = 23-14·423+1 = 3-13+1

Förläng med nämnarens konjugat, använd kvadreringsregeln på täljaren och konjugatregeln på nämnaren:

3-13-13+13-1 = 3 - 23 + 13 - 1 = 4 - 232 = 2-3

Bubo 6526
Postad: 1 aug 2017 21:12 Redigerad: 1 aug 2017 21:15

Du skriver enkla saker på ett krångligt sätt.

Gör ett steg i taget, som jag har sagt flera gånger:

Börja med sin(45-30). Du vet ju att det är sin(45)*cos(30) - cos(45)*sin(30), eller hur?

 

EDIT: Yngve hann före. Det har hänt förr också...

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 21:54

Titta på täljaren där det står "ersätt med exakta värden:sin(45)·cos(30)=22·32-22·12=2(3-14                                            cos               cosjag förstår att du kan få3-14, men nu undrar jaghur får du 2   som skall multipliceras med övriga i täljaren, vill ha förklaring till detta

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 1 aug 2017 22:05

Om du vill ha hjälp med att hitta de ställen där du har gjort fel så får du skicka en ny och skarpare bild.

Jag ser till exempel att du blandar in en vinkel v utan att du skriver vad den är och sedan ersätter du sinus för den vinkeln med ett värde. Det blir väldigt förvirrande.

Bubo 6526
Postad: 1 aug 2017 22:14 Redigerad: 1 aug 2017 22:15
Päivi skrev :

Titta på täljaren där det står "ersätt med exakta värden:sin(45)·cos(30)=22·32-22·12=2(3-14                                            cos               cosjag förstår att du kan få3-14, men nu undrar jaghur får du 2   som skall multipliceras med övriga i täljaren, vill ha förklaring till detta

Ditt inlägg ser väldigt konstigt ut i min webläsare.

Nog ser du väl att det ingår en sqrt(2) i bägge termerna, och att det ingår en 1/4 i bägge termerna, en sqrt(3) i första termen och en -1 i andra termen?

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 1 aug 2017 22:18
Päivi skrev :

Titta på täljaren där det står "ersätt med exakta värden:sin(45)·cos(30)=22·32-22·12=2(3-14                                            cos               cosjag förstår att du kan få3-14, men nu undrar jaghur får du 2   som skall multipliceras med övriga i täljaren, vill ha förklaring till detta

 

Jag antar att du menar denna:

22·32 - 22·12 = 23 - 14

 

Då skriver jag upp steg för steg vad jag gör.

 

Steg 1: Multiplicera ihop bråken:

22·32 - 22·12 = 2·34 - 2·14

 

Steg 2: Sätt de båda termerna på gemensamt bråkstreck:

2·34 - 2·14 = 2·3 -2·1 4

 

Steg 3: Täljaren innehåller två termer. Båda termerna har en faktor 2 som jag alltså kan bryta ut:

2·3 -2·1 4= 2·3 -1 4

 

Det här är samma sak som att man kan skriva a*b + a*c som a*(b+c).

 

Var det svar på din fråga?

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 22:29

Nu förstår jag det hela. 

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 1 aug 2017 22:41 Redigerad: 1 aug 2017 22:42

Vad bra, men tror du att du kan skriva ner en uträkning själv på liknande sätt som jag gjorde?

Jag tror nämligen att det är viktigt att du tränar på att skriva uträkningar på ett sätt som andra kan förstå.

Jag ger dig nu därför uppgiften att på liknande sätt som jag gjorde här ovan, beräkna ett exakt värde av tan(75) och visa oss resultatet, så kan vi hjälpa dig med dina formuleringar vid behov. 

Antar du utmaningen?

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 23:43

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 1 aug 2017 23:49 Redigerad: 1 aug 2017 23:49

Bra. Det är rätt så långt och dessutom tydligt och bra.

Bara ett par saker: Först är det ett lösryckt uttryck som inte hänger ihop med det andra (inringat i rött) och sedan saknas ett par parenteser på slutet, jag har lagt till dem i blått.

 

Kan du fortsätta?

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 1 aug 2017 23:51

Jag ska göra det snart. Jag måste skriva ner det andra först. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 00:17

Jag är lite sömnig nu. Vi tar det imorgon. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 11:41

Nu ska jag visa resultatet av det här tan 75grader. 

joculator 5256 – F.d. Moderator
Postad: 2 aug 2017 12:11 Redigerad: 2 aug 2017 12:39

.

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 2 aug 2017 12:19 Redigerad: 2 aug 2017 12:20

Det är nästan rätt.

  • Du har glömt avslutande högerparenteser (blå markering)
  • Du har glömt nämnaren (röd markering)
  • Du har glömt att förkorta bort tvåan framför rotenur-termen (gul markering)

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 12:32

Tack Yngve! Jag var lite osäker på  om kunde förkorta bort tvåan framför rot tecknet 

eftersom vi har plus tecknet i täljaren blir det 2+ roten ur tre i den uppgiften tan (75)

tvåan försvinner bort från nämnaren helt. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 12:43

Tack så mycket för hjälpen Yngve!

Dr. G 8885
Postad: 2 aug 2017 12:46

När du har det färdiga uttrycket för tan(75 grader) så kan du verifiera att 

tan(75 grader) = 1/tan(15 grader) 

Kan man "se" direkt att likheten ovan måste gälla? 

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 2 aug 2017 12:47 Redigerad: 2 aug 2017 14:20
Päivi skrev :

Tack Yngve! Jag var lite osäker på  om kunde förkorta bort tvåan framför rot tecknet 

eftersom vi har plus tecknet i täljaren blir det 2+ roten ur tre i den uppgiften tan (75)

tvåan försvinner bort från nämnaren helt. 

Börja med att bryta ut tvåan ur täljaren så blir det väldigt tydligt att även tvåan framför rottecknet ska förkortas bort. Ta för vana att alltid göra så (bryta ut gemensamma faktorer) tills du blir mer säker på det hela: 

4+232 = 2·2+232=22+32=2+3, vilket även är svaret.

Bra!

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 2 aug 2017 14:25
Dr. G skrev :

När du har det färdiga uttrycket för tan(75 grader) så kan du verifiera att 

tan(75 grader) = 1/tan(15 grader) 

Kan man "se" direkt att likheten ovan måste gälla? 

Bra där Dr. G!

Det var en extra knorr som jag inte tänkte på i början.

Päivi - Nu får du klura lite på detta. Det innebär inga komplicerade uträkningar och du behöver endast använda grundläggande trigonometriska kunskaper samt ett väldigt användbart tankestöd.

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 16:00

Jag försökte skriva här nyss, men det försvann från mig helt. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 16:15

tan(75°)=1tan(15°)jag plockar fram resultatet det som jag fick tidigare räkningar.2+3=12-3man skulle kunna multiplicera de där två med varandrase här(2+3)(2-3)=eller använda vad som ger ett exse härsin2(45°)+cos2(45°)=1      (trigonometriska ettan) man kanske kan användasin(30+15)2 +cos(30+15)2något av dessa, är ni ute efter

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 17:24

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 2 aug 2017 17:42 Redigerad: 2 aug 2017 17:43

Jag vet inte vad Dr. G var ute efter, men jag tänkte på en rätvinklig triangel som har en vinkel som är 15°. Hur stora är då de andra vinklarna?

Om du sedan kallar triangelns ena katet för a och den andra för b, vad får du då för uttryck för tangens för de två spetsiga vinklarna? Och hur förhåller sig dessa uttryck till varandra?

(Egentligen tänkte jag också på enhetscirkeln, men den behövs inte)

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 17:52

Jag begrep inte ens frågan. Jag visste bara att jag hade två tangens uttryck att ta till mig och hur man skulle få av det trig ettan. Så uppfattade jag det hela. 

Du ser att man kan miss förstå vad man är ute efter. 

Det är inte lätt veta sådant. Nu undrar jag, har det någon betydelse om ena är sin 15 grader. Sedan ska man ta reda på, vad de andra vinklarna är. Är det så du menar?

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 2 aug 2017 18:06

Yngve föreslår att du tänker dig en rätvinklig triangel där en av vinklarna är 15 grader. Hur stor är då den tredje vinkeln? Om du kallar den ena kateten för a och den andra för b, vad är det då som blir tan 15 grader? Vad är det som blir tan 75 grader? På vilket sätt hänger det ena uttrycket ihop med det andra?

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 18:11

Jag råkade radera av misstag mejlet som jag fick. Jag skulle ta förklara nu detta. Jag hann inte göra detta.  Jag återkommer snart. 

tomast80 4183
Postad: 2 aug 2017 18:12

Det går också att härleda sambandet algebraiskt:

sin(90°-x) = cosx

cos(90°-x) = sinx

tan(90°-x) = sin(90°-x)/cos(90°-x) = ...

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 18:14

Nu får ni vänta, jag återkommer. 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 18:27

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 2 aug 2017 21:18 Redigerad: 2 aug 2017 21:20

Ja det var precis så jag menade Päivi.

Du har kommit fram till att

tan(15°) = a/b

tan(75°) = b/a

Läs nu inlägget från Dr. G igen:

Dr. G skrev:

När du har det färdiga uttrycket för tan(75 grader) så kan du verifiera att 

tan(75 grader) = 1/tan(15 grader) 

Kan man "se" direkt att likheten ovan måste gälla? 

Päivi 5547 – Avstängd
Postad: 2 aug 2017 21:25

Det är omvänt. 

Yngve 35708 – Livehjälpare
Postad: 2 aug 2017 21:29
Päivi skrev :

Det är omvänt. 

Ja. Eftersom b/a = 1/(a/b) så är alltså tan(75°) = 1/tan(15°).

Var det så du menade, Dr. G?

Dr. G 8885
Postad: 2 aug 2017 21:44

Ja, ungefär så, och man kan se det direkt i en rätvinklig triangel. 

tan(90 grader - v) = 1/tan(v) 

ritika 2
Postad: 28 okt 2017 12:20

Hello

You can use the tan (a - b) = tan a - tan b / 1 + tan a tan b

Check how to find tan 15 here

We would need the values of tan at 30 and 45 as well

Svara Avbryt
Close