26 svar
107 visningar
studylover är nöjd med hjälpen!
studylover 123
Postad: 19 maj 2017

beräkna trycket

nitroglycerin, med kemisk beteckning C3H5(NO3)3 ,är en vätska och oxiderar enkelt vid  är vid rumstemperatur. Resultatet av det är att det bildas kväve, syre, vatten och  koldioxid, enligt formeln nedan: 


4C3H5(NO3)3 ---->  12CO2 + 6N2 + O2 + 10H2O


Beräkna det tryck som uppstår när 1,00 g nitroglycerin exploderar i en sluten evakuerad behållare med volymen 250 cm3 om temperaturen blir 1950 oC.

gaslagen: pV= nRT

temperatur: 1950℃= 2223.150K

 

250cm3= 0.00025m3

p* 0,00025= n* 8,314*2223,150

Hur får jag ut n i detta fallet, vet att det är substansmängden- men sak jag då ta molmassan nitroglycerin och sedan 1,00g för att räkna ut substansmängden ?
 

Ja. Men som du ser blir det flera gasmolekyler än vad du har nitroglycerinmolekyler.

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

så? ska jag inte ta på själva nitroglycerin utan molmassan för de gaser som bildas?

Du skall räkna ut hur många mol nitroglycerin det är. Men om du tittar på reaktionsformeln, ser du att 4 mol nitroglycerin bildar totalt 29 mol gas (vatten är en gas eftersom temperaturen är så hög).

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

förstår inte riktigt, finns det inget sett att räkna ut det eller bör man kunna lösa av från reaktionsformeln?

Det står i reaktionsformeln. Det bildas 12 mol koldioxid, 6 mol kvävgas, 1 mol syrgas och 10 mol vatten från 4 mol nitroglycerin. 12+6+1+10 = 29 mol gas totalt.

studylover 123
Postad: 19 maj 2017
smaragdalena skrev :

Det står i reaktionsformeln. Det bildas 12 mol koldioxid, 6 mol kvävgas, 1 mol syrgas och 10 mol vatten från 4 mol nitroglycerin. 12+6+1+10 = 29 mol gas totalt.

okej, nu blev det klarare. men om jag sätter in värdena i reaktionsformeln får jag:

p* 0,00025= n* 8,314*2223,150

nu har jag väll molmassan, 29mol, vad är själva massan?

Hur många mol nitroglycerin  hade du från början? Eftersom det bildas 29 mol gas från 4 mol nitroglycerin, blir n(gas totalt) = 29/4n(nitroglycerin).

studylover 123
Postad: 19 maj 2017

så:

n= 7,25 mol 

p* 0,00025= 7,25* 8,314*2223,150

p= 536014804 

vilket jag självklart måste avrunda, men vet dock inte hur.

Var har du molmassan för nitroglycerin och beäkningen för substansmängden för nitroglycerin? Var har du beräkningen av antalet mol gas som bildas när 1 kg nitroglyckerin bildas? Om jag tolkar dina beräkningar rätt har du räknat ut hur stor volym gaser som bildas när 1 mol nitroglycerin reagerar.

studylover 123
Postad: 20 maj 2017

hur ska jag göra isåfall?

1. räkna ut molmassan för nitroglycerin (vet du hur du gör det?)

2. räkna ut substansmängden nitroglycerin i 1 kg nitroglycerin

3. räkna ut substansmängden spräng-gaser

4. använd gaslagen för att räkna ut trycket

studylover 123
Postad: 20 maj 2017

1. C3H5(NO3)3= (12,01* 3)+ (1,008*5)+ (14,01*3)+ (16*9)= 227,1g/mol 

2. m/M= n    1000g /  227,1g/mol= 4,403346..mol 

3. räkna ut substansmängden spräng-gaser

4.  p* 0,00025= n* 8,314*2223,150

 

Vet inte riktigt hur jag ska göra på 3an, 4 har jag skrivit upp, dock saknas substansmängden som jag kommer att få om jag lyckas lösa fråga 3.

smaragdalena skrev :

Hur många mol nitroglycerin  hade du från början? Eftersom det bildas 29 mol gas från 4 mol nitroglycerin, blir n(gas totalt) = 29/4n(nitroglycerin).

studylover 123
Postad: 20 maj 2017 Redigerad: 20 maj 2017

n= 7,25 mol 

Jag får ut att n är ovan enligt din beskrivning. är det rätt då, för känns konstigt då, varför behövde jag ens räkna fråga 2?

Om det är 1 mol nitroglycerin som exploderar bildas det 7,25 mol spränggaser. Fur många mol spränggaser bildas det om det är 4,403 mol nitroglycerin som exploderar?

studylover 123
Postad: 20 maj 2017

4,403*7,25mol= 31,92175mol spränggas ( kommer inte avrunda nu utan i slutet)  

 

p* 0,00025= 31,92175* 8,314*2223,150 

p = 31,92175* 8,314*2223,150/  0,00025

p= 2360073182

är det rätt så? vet dock inte hur jag ska avrunda..

Du bör svara i grundpotensform med tre värdesiffror (eftersom det är tre värdesiffror i indata).

studylover 123
Postad: 20 maj 2017

hur menar du? förstår inte riktigt. men är själva uträkningen rätt?

studylover 123
Postad: 20 maj 2017

eller menar du 236*10^7

Uträkningen verkar rimlig. Grundpotensform lär man sig i Ma1 - det har du väl läst? Grundpotensform innegär att man skriver talet på formen a·10k där 1a<10 där k är ett heltal.

studylover 123
Postad: 20 maj 2017

ja jag vet vad grundpotensform är,blandade bara ihop det med något annat. Men är inte 2,36*10^7 rätt om jag ska skriva 2360073182 i grundpotensform??

Nej, det blir upphöjt till 9. Svaret som du skrev i ditt förra inlägg var rätt, men inte grundpotensform.

studylover 123
Postad: 20 maj 2017 Redigerad: 20 maj 2017

Svar: 2,36*10^9

 

vilken enhet ska trycket ha? hPa?? 

Så som du har skvivit det är det Pa. Du skulle kunna skriva 2,36 GPa. Det finns ingen vettig anledning att skriva det som 23 600 000 hPa, det ser bara konstigt ut.

studylover 123
Postad: 21 maj 2017

så om jag väljer att skriva det som 2,36*10^9 Pa är enheten korrekt. och jag kan skriva det som 2,36 GPa då är det den enheten som stämmer.  men vad är det allra vanligaste enheten att ange med i sådana sammanhang, om det inte står något i uppg?

Om det inte står något särskilt i uppgiften skulle jag ange det som 2,36*10^9 Pa.

Svara Avbryt
Close