2 svar
17 visningar
Privat är nöjd med hjälpen
Privat 8
Postad: 10 apr 11:08

Beräkna volym

Det är slut med saltsyra i flaskan med 2 mol/dm³. Sofia får bereda 3 dm³ ny saltsyralösning. Hon tar fram en flaska med koncentrerad saltsyra som har koncentrationen 12 mol/dm³.
Hur stor volym av den koncentrerade saltsyran ska Sofia mäta upp?

Svaret ska bli 0,5 dm3 och har försökt lösa uppgiften men fattar typ inte nått

mag1 2235
Postad: 10 apr 12:03

Saltsyrans slutkoncentrationen har du, och volymen - så du kan räkna ut hur många mol saltsyra det motsvarar (1).

Utifrån mängden mol saltsyra som går åt för att blanda (1) kan du räkna ut hur mycket av den koncentrerade syran som behövs för att få så många mol. Och du vet koncentrationen av den koncentrerade syran, så du kan räkna ut hur stor volym som behövs.

Alternativt kan du använda spädningsformeln.

Privat 8
Postad: 10 apr 14:45 Redigerad: 10 apr 16:31

HCl slutkoncentration är 2 mol/dm³           

V=3 dm³

n=2 mol/dm³*3 dm³=6 mol           

c=6 mol/3 dm³=0,5 mol/dm³

tack!

Svara Avbryt
Close