0 svar
161 visningar
marsta 1
Postad: 24 aug 2019

Beräkning av Måltal, Räntabilitet och Avkastning

Är det någon som kan hjälpa hur man ska tänka och räkna ut uppgift b)? Jag har redan räknat ut a) uppgiften och d) uppgiften. Svaren på a) blev 15Mkr

Ett företag som har totala tillgångar på 400 Mkr och en soliditet på 30 % skall beräkna måltal
för räntabilitet på totalt kapital för nästkommande år. Man planerar för en expansion som
leder till att totala tillgångar ökar med 10 % och man har efter diskussion med sin bank
kommit fram till att en soliditet på 30 % skulle vara tillfredställande även för nästa år. Nästa
års finansiella kostnader beräknas uppgå till 7 Mkr och skatten beräknas bli 22%. Utdelning
till aktieägare kommer att ske med 3 Mkr.

a) Vilket resultat efter skatt måste företaget uppnå för att nå sina mål? 

b) Vilket krav på Rt bör gälla för nästa år? (använd IB-värden) 

c) Om företaget når målet för nästa år vilken avkastning efter skatt innebär det för
ägarna? (använd IB-värden) 

d) Hur kan man visa hur ägarnas avkastning har skapats? Visa med hävstångsfomeln.

Svara Avbryt
Close