3 svar
371 visningar
krydd är nöjd med hjälpen
krydd 57
Postad: 27 nov 2021 19:03 Redigerad: 27 nov 2021 19:24

Beräkning av tangeringspunkt

Hej,

Jag försöker att lösa följande uppgift:

För funktionen g:
g(x)=-x2-2xg(x)=-x^{2}-2x

"För en rät linje gäller att den går genom punkten (-5/4, 3/2) och tangerar grafen till funktionen g. Bestäm tangeringspunkten"

 

Jag tänker att eftersom den räta linjen tangerar den första funktionen måste de båda ha samma lutning, alltså samma riktningskoefficient i tangeringspunkten.

Jag känner till räta linjens ekvation: y=kx+my = kx + m.

Givet de två punkterna har jag då en rät linje: 1.5=k*-1.25+m1.5 = k * -1.25 + m.

Jag tänker nu att om jag beräknar g'(5/4) får jag k-värdet i punkten 5/4.

genom att applicera de deriveringsregler jag lärt mig får jag då: g'(x) = -2x-2

g'(-5/4) = 0,5. 

Med ett k-värde 0,5 som skall delas av båda funktionerna i den sökta punkten tänker jag mig alltså den räta linjen:

1,5 = -1,25 * 0,5 +m

m = 2,125 

Detta ger tangentens ekvation:

y = 0,5x + 2.125

Nu tänker jag mig att eftersom tangeringspunkten är en punkt som delas av båda funktionerna borde jag kunna beräkna den genom att sätta likhetstecken emellan de båda:

-x2-2x=0,5x+2.125-x^{2}-2x=0,5x + 2.125

Detta blir inte rätt eftersom att det slutar med att jag via lösningsformeln drar roten ur ett negativt tal.

 

Jag har på känn att det är fel att sätta likhetstecken mellan funktionerna, de har väl ingen faktisk skärningspunkt?


Någonstans tänker jag fel men det är oklart för mig hur jag skall ta mig vidare. All hjälp uppskattas.

Dr. G 8889
Postad: 27 nov 2021 19:16

Dra en rät linje från (-5/4, 3/2) till någon punkt på kurvan, (x,g(x)).

För tangering så ska linjen ha samma riktningskoefficient som kurvans derivata i punkten. 

Det ger dig en ekvation för x där kurvan tangeras. 

Laguna 26970
Postad: 27 nov 2021 19:23

Tangenten och kurvan har en skärningspunkt, dvs. en punkt som båda går igenom. Om man ska säga "skär" för en tangeringspunkt vet jag inte.

Men den punkten är nog inte x = -5/4, så k-värdet du räknade ut, g'(-5/4), är inte till någon hjälp. (Jag tror du tappade minustecknet i -5/4.)

Har du ritat?

krydd 57
Postad: 27 nov 2021 21:04 Redigerad: 27 nov 2021 21:06

Jag löste det efter Dr. G's förklaring.

Tänker mig en punkt x och att delta y/delta x skall ge samma värde som g'(x) för att tangens skall uppnås:

-2x-2=1,5-(-x2-2x)1,25-x-2x-2=\frac{1,5-(-x^{2}-2x)}{1,25-x}

slutar i att x=-1,25±34x = -1,25± \sqrt{ \frac{3}{4}}

vilket get mig x1:-0,5x_{1}: -0,5 och x2:2x_{2}: 2 som jag sedan kan plugga in i g(x).

Tack för er hjälp! Det var dumt av mig att tro att den angivna punkten var tangeringspunkten, då hade det ju inte funnits något att räkna ut.

Svara Avbryt
Close