3 svar
214 visningar
AAAAA 42
Postad: 29 dec 2021 22:47

Beräkning av utbyte

Hej, Jag har en fråga angående mina beräkningar av teoretiska utbytet och den totala procentuella utbytet. reaktionen som jag har är: CH3COOH + C3H7OH  H2SO4→ CH3COOC3H7 + H2O

Vi vet att 300 mmol karboxylsyra och 150 mmol alkohol hade blandats med varandra

Jämviktskonstanten=4 

Jag har beräknat följande

aA+bBcC+dD  K=[C]c[D]d[A]a[B]b=4=x2(0,15-x) (0,30-x)  x=propanoat= vatten = 0,127 mol

sedan så har jag räknat ut vikt på propanoat och vatten. Resultatet blev så här: 

Propanoat=12,996 g och vatten 2,288g.

Det finns inga problem hittills. Nästa steg är vad jag har problem med.

För att beräkna utbyttet har jag gjort så här:

Jag förstår inte vad är det som är fel. Teoretiska utbytet ska enligt läraren bli 7,88 för 12,997 g. Jag har provat alla möjliga siffror men förstår inte hur man kommer fram dit. 

Smaragdalena Online 73490 – Lärare
Postad: 29 dec 2021 23:14

Teoretiska utbytet ska enligt läraren bli 7,88 för 12,997 g.

Vad är det fär enhet på utbytet? Utbytet borde inte kunna bli mer ärn 100 %.

Jag får utbytet till 85 % - 13,00 g som är jämviktsutbytet (förutsätter att du har räknat rätt!) delat med  15,35 g som är det kvantitativa utbytet. Sedan har man j u verkligheten att ta hänsyn till också...

AAAAA 42
Postad: 29 dec 2021 23:22 Redigerad: 29 dec 2021 23:23
Smaragdalena skrev:

Teoretiska utbytet ska enligt läraren bli 7,88 för 12,997 g.

Vad är det fär enhet på utbytet? Utbytet borde inte kunna bli mer ärn 100 %.

Jag får utbytet till 85 % - 13,00 g som är jämviktsutbytet (förutsätter att du har räknat rätt!) delat med  15,35 g som är det kvantitativa utbytet. Sedan har man j u verkligheten att ta hänsyn till också...

Det är frågan som jag har svarat på. Utbyte (i g och %) och teoretiskt utbyte (i g). Utbytet skall anges relativt det beräknade teoretiska utbytet som tar hänsyn till jämviktskonstanten

 

Jag har fått denna kommentar av min lärare: ¨det teoretiska utbytet är 7,88 genom 12, ...g räkna alltså om¨. 

Jag tolkade den så här att 15,35 är fel och det ska bli 7,88 g på något sätt. 

 

Smaragdalena Online 73490 – Lärare
Postad: 30 dec 2021 06:19

Det hade underlättat om du hade skrivit hela frågan från början i stället för att skriva något helt missvisande.

Svara Avbryt
Close