5 svar
215 visningar
gulfi52 896 – Fd. Medlem
Postad: 16 dec 2017 19:22

Beräkning med Ka

Uppgift 4) 

och mitt försök - men jag kommer inte på hur jjag  ska lösa detta.

Teraeagle 19755 – Moderator
Postad: 16 dec 2017 21:23

Du kommer att förbruka lika många mol ättiksyra som du tillför natriumhydroxid. Hur många mol acetatjoner bildas? Med totala volymen kan du beräkna respektive koncentration av ättiksyra och acetatjoner. Du kan bestämma [H+] utifrån pH-värdet. Nu vet du alla tre koncentrationer som behövs för att bestämma Ka med hjälp av jämviktsekvationen.

Smaragdalena Online 73531 – Lärare
Postad: 16 dec 2017 21:26

För det första - du måste lära dig att skriva mer begripligt. Det är inte meningen att jag skall behöva sitta och gissa vad det är du gör i varje steg.

Först verkar du ha räknat ut hur många mol HAc resp hydroxidjoner du har - bra. Det verkar som att det är överskott av HAc. Det motsvarar att du skulle ha blandat a mol HAc och b mol NaAc, där a+b = n(HAc).

Det är meningslöst att räkna ut koncentrationerna av HAc och NaOH. Det du behöver är det jag har kallat a respektive b i förra stycket. Dela med volymen kan man göra senare.

Du har räknat fram en substansmängd för HAc och sedan räknat med en helt annan. Varför?

Vid jämvikterna har du substansmängderna a-x för HAc, b+x för acetatjonen och x för oxoniumjonen. Eftersom du vet pH kan du beräkna x.

Det man frågar efter är syrans protolyskonstant. Hur definierar men den? Är det samma sak som Ka? (Varför använder man i så fall inte den vanliga beteckningen?)

gulfi52 896 – Fd. Medlem
Postad: 16 dec 2017 21:41
Teraeagle skrev :

Du kommer att förbruka lika många mol ättiksyra som du tillför natriumhydroxid. Hur många mol acetatjoner bildas? Med totala volymen kan du beräkna respektive koncentration av ättiksyra och acetatjoner. Du kan bestämma [H+] utifrån pH-värdet. Nu vet du alla tre koncentrationer som behövs för att bestämma Ka med hjälp av jämviktsekvationen.

Men hur ska man ställa upp reaktionerna?

ch3cooh + oh- <--> ch3coo- + h2o

?

eller ch3cooh + h2o <--> ch3coo- + h3o+

och 

Sen 

oh- + h3o+ <-->  h2o + h2o

?

gulfi52 896 – Fd. Medlem
Postad: 16 dec 2017 21:45
Smaragdalena skrev :

För det första - du måste lära dig att skriva mer begripligt. Det är inte meningen att jag skall behöva sitta och gissa vad det är du gör i varje steg.

Först verkar du ha räknat ut hur många mol HAc resp hydroxidjoner du har - bra. Det verkar som att det är överskott av HAc. Det motsvarar att du skulle ha blandat a mol HAc och b mol NaAc, där a+b = n(HAc).

Det är meningslöst att räkna ut koncentrationerna av HAc och NaOH. Det du behöver är det jag har kallat a respektive b i förra stycket. Dela med volymen kan man göra senare.

Du har räknat fram en substansmängd för HAc och sedan räknat med en helt annan. Varför?

Vid jämvikterna har du substansmängderna a-x för HAc, b+x för acetatjonen och x för oxoniumjonen. Eftersom du vet pH kan du beräkna x.

Det man frågar efter är syrans protolyskonstant. Hur definierar men den? Är det samma sak som Ka? (Varför använder man i så fall inte den vanliga beteckningen?)

1. Hur kan OH- vara korresponderande bas till ch3cooh?

2. Jag vet inte heller varför man frågar efter protolyskonstant, antog efter försök till googling på om det kunde vara Ka att så var fallet.

3. Förstår inte hur Du menar i inledande biten där du nämner a och b.

Teraeagle 19755 – Moderator
Postad: 16 dec 2017 21:52 Redigerad: 16 dec 2017 21:52
gulfi52 skrev :
Teraeagle skrev :

Du kommer att förbruka lika många mol ättiksyra som du tillför natriumhydroxid. Hur många mol acetatjoner bildas? Med totala volymen kan du beräkna respektive koncentration av ättiksyra och acetatjoner. Du kan bestämma [H+] utifrån pH-värdet. Nu vet du alla tre koncentrationer som behövs för att bestämma Ka med hjälp av jämviktsekvationen.

Men hur ska man ställa upp reaktionerna?

ch3cooh + oh- <--> ch3coo- + h2o

?

eller ch3cooh + h2o <--> ch3coo- + h3o+

och 

Sen 

oh- + h3o+ <-->  h2o + h2o

?

Om jag ignorerar att allting är skrivet med små bokstäver (varför?), så är det den första reaktionen som är rätt.

Svara Avbryt
Close