20 svar
255 visningar
Quacker är nöjd med hjälpen!
Quacker 561
Postad: 26 maj 2019 Redigerad: 26 maj 2019

Beräkning, utbyte, Lambert - Beer's lag NR2

Jag får ett orimligt högt utbyte.

Volyen på lösningen utvunnen ur 10g kohjärta är 11 ml. Vi gör abs-mätning på 1 ml av den.

Kan ngn se vart jag gör fel?

Jag borde få ett värde runt 14,2 mg/kg kohjärta.

 

Enligt Lamberts-Beers lag:

ΔA = c · Δε · l

ΔA = Ared - Aox, (A=Absorbans)

Δε = 21100 cm-1M-1 (absorptionskoefficienten)

l = 1 cm (kyvettlängd i ljusstrålens riktning)


ΔA = 125 - 103 = 22

c =ΔA / ( Δε · l ) = 22 / (21100 cm-1 M-1 * 1 cm) = 0,001043 M

0,001043 mol Cytokrom C per liter lösning.

11 ml oxiderad lösning = 0,011 L

0,011 L * 0,001043 mol / L = 1,1469*10-5 mol


Molekylvikt för Cytokrom c: MW = 12 384 g/mol  

1,1469*10-5 mol * 12 384 g/mol = 0,142g

10g kohjärta användes för att få fram lösningen på 11 ml. 0,142 g Cytokrom C fick vi ut för 10g kohjärta.

I mg per kg kohjärta: 142034,5023 mg Cytokrom C / kg kohjärta = 142034,5 mg Cytokrom C / kg kohjärta

Affe Jkpg 6565
Postad: 26 maj 2019

Varför använder du ett så stort antal värdesiffror i dina beräkningar?

Varför använder du inte 10-potenser fullt ut i dina beräkningar?

Varför använder inte du inte bokstavsekvationer ända tills slutresultatet ska beräknas?

Kan en molvikt på 12kg vara rimlig?

Varifrån fick du värdet på Δε?

För ett protein är en molmassa på flera kg inte orimlig.

Quacker 561
Postad: 26 maj 2019
Smaragdalena skrev:

För ett protein är en molmassa på flera kg inte orimlig.

Tyckte det verkade konstigt men när det stod så i labbledningen... DOCK sa google det ska vara ett kommatecken efter 12!

Tack!

DOCK sa google det ska vara ett kommatecken efter 12!

Då kan inte Google svensk matematisk notation. På svenska skrivern man 12 345,67 men på amerikanska skriver man 12,345.67 - mycket lätt att feltolka! Men här borde det vara nästan omöjligt med den feltolkningen - då skulle ett protein ha samma molmassa som en enda kolatom, ochdet borde falla på sin egen orimlighet.

Ett protein med 100 aminosyraarester är inte ett särskilt stort protein, och om vi drar till med att medelmolmassan för en aminosyra är 65 g/mol (de flesta aminosyror är tyngre) så blir det 6 500 g/mol, eller dalton, D, som enheten kallas när man håller på med proteiner.

Quacker 561
Postad: 8 jun 2019 Redigerad: 8 jun 2019

insåg sedan att det visst är över 12000 g/mol (12000 dalton får jag fram som molekylvikt). Så igen är jag tillbaka i att inte se vad jag gör fel(!).

eller ska man inte tolka 12000 dalton som 12000 g/mol?

Quacker 561
Postad: 8 jun 2019

12000 dalton (mao 12000 g/mol) tex enligt: https://en.wikipedia.org/wiki/Cytochrome_c

Jo, visst är 12 000 D samma sak som 12 000 g/mol - jag skrev resan för flera veckor sedan att det är ett rimligt värde (men jag kan hålla med Affeom att det är anmärkningsvärt!).

Quacker, du vet väl att du kan redigera ditt förra inlägg (inom 2 timmar) så att du slipper spamma tråden? /moderator

Quacker 561
Postad: 8 jun 2019
Smaragdalena skrev:

Jo, visst är 12 000 D samma sak som 12 000 g/mol - jag skrev resan för flera veckor sedan att det är ett rimligt värde (men jag kan hålla med Affeom att det är anmärkningsvärt!).

Quacker, du vet väl att du kan redigera ditt förra inlägg (inom 2 timmar) så att du slipper spamma tråden? /moderator

Ser då fortfarande inte varför jag hamnar så långt från 14,2mh/kg kohjärta. Gör du? (eller ngn annan som tittar in)

Quacker 561
Postad: 8 jun 2019
Affe Jkpg skrev:

Varför använder du ett så stort antal värdesiffror i dina beräkningar?

Varför använder du inte 10-potenser fullt ut i dina beräkningar?

Varför använder inte du inte bokstavsekvationer ända tills slutresultatet ska beräknas?

Kan en molvikt på 12kg vara rimlig?

Varifrån fick du värdet på Δε?

1 För att vi blev tillsagda att ha det.

2 För att jag är dålig på matte så känner mig säkrare att skriva det jag vet är rätt.

3 Vilket syftade du på där?

4 Känns inte så men tydligen är den såpass mycket.

5 Labbhandledningen

Quacker skrev:
Smaragdalena skrev:

Jo, visst är 12 000 D samma sak som 12 000 g/mol - jag skrev resan för flera veckor sedan att det är ett rimligt värde (men jag kan hålla med Affeom att det är anmärkningsvärt!).

Quacker, du vet väl att du kan redigera ditt förra inlägg (inom 2 timmar) så att du slipper spamma tråden? /moderator

Ser då fortfarande inte varför jag hamnar så långt från 14,2mh/kg kohjärta. Gör du? (eller ngn annan som tittar in)

Det kanske vi kan om du kan skriva en sammanhängande redogörelse för vad du har gjort för att få fram lösningen som du gör dina mätningar på. Om jag minns rätt har du gjort sisådär ett halvdussin trådar om den här labben, och jag tänker inte leta runt i alla dessa trådar för att leta fakta.

Quacker 561
Postad: 8 jun 2019
Smaragdalena skrev:
Quacker skrev:
Smaragdalena skrev:

Jo, visst är 12 000 D samma sak som 12 000 g/mol - jag skrev resan för flera veckor sedan att det är ett rimligt värde (men jag kan hålla med Affeom att det är anmärkningsvärt!).

Quacker, du vet väl att du kan redigera ditt förra inlägg (inom 2 timmar) så att du slipper spamma tråden? /moderator

Ser då fortfarande inte varför jag hamnar så långt från 14,2mh/kg kohjärta. Gör du? (eller ngn annan som tittar in)

Det kanske vi kan om du kan skriva en sammanhängande redogörelse för vad du har gjort för att få fram lösningen som du gör dina mätningar på. Om jag minns rätt har du gjort sisådär ett halvdussin trådar om den här labben, och jag tänker inte leta runt i alla dessa trådar för att leta fakta.

Jo olika faktadelar av labben har jag fler trådar i - men det är just beräkningen ovan som inte verkar bli rätt så tänker att jag missat på något som vilken enhet man har / får ut osv. (typ som om man använder fel gaskonstant kan man få ett svar x-antal deicmaler åt fel håll). Så det är hur jag räknar ovan jag behöver förstå om jag gör något fel i först. Det andra verkar stämma.

Om du kan beskriva steg för steg vad det är du har gjort och vad det är du har mätt upp, så kan det finnas en chans att förstå vad det är du håller på med. Har du på något ospecificerat sätt fått fram den mängd cytokrom C som finns i 10 g i en lösning vars volym är 11 ml? Har du hällt 1 ml av denna lösning i en 1 cm-kyvett och avläst absorbansen vid en icke specificerad men väl vald våglängd? Har en mätning givit deig värdet 125 (enhet okänd) och en annan 103 (förmodligen samma enhet)? Har lösningen av cytokrom C olika absorbans beroende på om proteiner är reducerat eller oxiderat? Vad betyder oxiderat respektive oxiderat i det här fallet? Hur gjorde du för att oxidera (alternativt recucera) cytokrom C?

Står det verkligen i din labhandledning att du skall räkna med en fantasiljon värdesiffror, eller står det att du inte skall avrunda i onödan? Det är mycket enklare att hänga med i dina beräknaingar om du fortsätter använda dina variabler så länge som möjligt och inte byter ut dem mot siffror förrän på slutet.

Kan du dubbelkolla värdet på Δε, särskilt vilken enhet det har?

Quacker 561
Postad: 10 jun 2019
Smaragdalena skrev:

Om du kan beskriva steg för steg vad det är du har gjort och vad det är du har mätt upp, så kan det finnas en chans att förstå vad det är du håller på med. Har du på något ospecificerat sätt fått fram den mängd cytokrom C som finns i 10 g i en lösning vars volym är 11 ml? Har du hällt 1 ml av denna lösning i en 1 cm-kyvett och avläst absorbansen vid en icke specificerad men väl vald våglängd? Har en mätning givit deig värdet 125 (enhet okänd) och en annan 103 (förmodligen samma enhet)? Har lösningen av cytokrom C olika absorbans beroende på om proteiner är reducerat eller oxiderat? Vad betyder oxiderat respektive oxiderat i det här fallet? Hur gjorde du för att oxidera (alternativt recucera) cytokrom C?

Står det verkligen i din labhandledning att du skall räkna med en fantasiljon värdesiffror, eller står det att du inte skall avrunda i onödan? Det är mycket enklare att hänga med i dina beräknaingar om du fortsätter använda dina variabler så länge som möjligt och inte byter ut dem mot siffror förrän på slutet.

Kan du dubbelkolla värdet på Δε, särskilt vilken enhet det har?

Vi tåg 10g kohjärta, mixade med aluminiumsulfat i en blender. Lösningen centrifugerades sedan, supernatant hälldes av och pH på den höjdes från ca 5,5 till mellan 8 och 9. Supernatanten centrifugerades igen, och nya supernatanten som bildats hälldes av - pH sänktes till runt 8.

(med runt menar jag att de sa det räckte om den låg mellan 8-9 och runt 8)

Sedan tillsattes 3-4 ml katjonbytargel och lösningen hälldes i en kolonn. 

Den rann igenom och man hällde på 10-15 ml kaliumfosfatbuffer med pH8 (tills eluatet var ofärgat).

Man hällde då på en elueringsbuffer - och samlade upp det som kom ut denna gången (vilket innehöll ens cytokrom c).

10 droppar kaliumhexacyanoferratlösning (K3Fe(CN)6) tillsattes för att oxidera cytokrom c.

Ammonium sulfat tillsattes, 0,5 g per ml eluat.

Man filtrerade bor eventuella fällningar genom ett filterpapper i
en tratt. Och slutvolymen noterades.

För mig 11 ml.

1 ml hälldes i en plastkuvett

Absorbans avlästes vid 550nm

En spatelspets natriumditionit tillsattes för att reducera cytokrom c och kyvetten skakades innan absorbans mättes igen vid 550nm.

Enheten och siffrorna för absorptionskoefficienten stämmer.

 

Ja, vi skulle behålla alla siffror till slutet.

Lösningen har olika abs. beroende på om cytokrom c är oxiderad eller reducerad.

Är inte absorbans utan enhet? (apropå 125 och 103)

Står det verkligen att du inte skall använda variabler?

Jo, det verkar rimligt att absorbansen skall vara enhetslös, om absorptionskoefficienten har korrekt enhet.

Stämmer den verkligen?

Δε = 21100 cm-1M-1 (absorptionskoefficienten)

Det som talar för att den är korrekt är att de verkar vettigare att ha 3 värdesiffror än 5. Det står inte möjligen 21100cm-1mM-1? I så fall är den koncentration du har fått ut i millimol i stället för mol, och det skulle förklara varför ditt värde har blivit 1000 ggr för stort - men det är ju 10 000 ggr för stort.

Affe Jkpg 6565
Postad: 10 jun 2019 Redigerad: 10 jun 2019

ΔA = 125 - 103 = 22

Vad är detta för mätvärden och hur använder du dom?

Kan det avse 103 - 125 = -22dB  ?

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Spectroscopy/Electronic_Spectroscopy/Electronic_Spectroscopy_Basics/The_Beer-Lambert_Law

Quacker 561
Postad: 10 jun 2019 Redigerad: 10 jun 2019

Absorbansen. Men det ska vara A(reducerad)-A(oxiderad) och reducerad form av cytokrom c har det högre värdet.

(vidare skulle koncentrationen bli negativ om jag använde ett negativt värde för absorbansskillnaden)

 

Och enligt labbledaren ska den vara enhetslös.

Är inte dB förresten för ljud? (jag är definitivt inte fysikkunnig men trodde det)

Jo, dB används för ljud (och en del annat). 

Quacker 561
Postad: 11 jun 2019
Smaragdalena skrev:

Står det verkligen att du inte skall använda variabler?

Jo, det verkar rimligt att absorbansen skall vara enhetslös, om absorptionskoefficienten har korrekt enhet.

Stämmer den verkligen?

Δε = 21100 cm-1M-1 (absorptionskoefficienten)

Det som talar för att den är korrekt är att de verkar vettigare att ha 3 värdesiffror än 5. Det står inte möjligen 21100cm-1mM-1? I så fall är den koncentration du har fått ut i millimol i stället för mol, och det skulle förklara varför ditt värde har blivit 1000 ggr för stort - men det är ju 10 000 ggr för stort.

Värdet är 21000 cm-1M-1

Verkar uträkningen vara korrekt annars?

Quacker 561
Postad: 13 jun 2019

En fundering: ska absorbans anges i intervallet 0 till 1? Alltså så 1 är full absorbans och inget går igenom och noll är att allt går igenom lösningen?

Quacker 561
Postad: 16 jun 2019

nudge :)

Svara Avbryt
Close