0 svar
75 visningar
eventekonom 7
Postad: 21 maj 2019

Beräkning valutakurs

 

Hej, har en uppgift här som jag försökt mig på men där jag inte är helt säker på att jag tänkt rätt?

Nallen AB har tecknat kontrakt den 10/2 20x9 med en japansk leverantör.
Nallen skall köpa 5 000 spatserande teddybjörnar à 1200 JPY. Leveranstiden är
tre månader (de skall gå hit själva!) Betalningsvillkor är 3 månader netto eller
1.5% kassarabatt vid förskottsbetalning. Övriga kostnader för ordern betalas i
svenska kronor. Nallen AB överväger följande åtgärder:


1. Terminsäkring av JPY (6 månader).
2. Förskottsbetalning, dvs omgående, med finansiering genom att öka
checkkkrediten i SEK. Räntan på checkkkrediten är 4,5 % per år.
3. Förskottsbetalning, dvs omgående, med finansiering genom ett kortfristigt
kurstäckt lån i JPY: Räntan på 6 månader lån i JPY är 1,4 % per år.


Följande data föreligger: Köp  - Sälj
Avistakurs (SEK/JPY) 0,03798 - 0,03800
Tre-månaders terminskurs 0,03835- 0,03849
Sex-månaders terminskurs 0,03858 -0,03873


Uppgift: Jämför (beräkna) alternativa sätt för Nallen AB att hantera sin
valutakursrisk.

Uträkning:

5000 artiklar a 1200 JPY= 600 000 JPY

Alt. 1: Terminsäkring av JPY (6 månader).

0,03873 (6månaders säljkurs)* 600 000  JPY= 23 238 SEK

Alt. 2:

Skuld reducerad med kassarabatt: 0,985*600000=591 000 JPY

Avistakurs sälj (eller är det köpkursen som gäller?): 0,03800

0,03800*591000= 22 458 SEK

Här är jag osäker men lägger jag på checkkreditens ränta 4,5% på 22 458 kr nu? Räntan lär väl inte räknas på ett helt år i det här fallet?

23 468,61 SEK blir det i så fall.

Alt. 3:

Jag använder 6-månaders terminskurs (sälj) likt alt. 1 men i det här fallet gör jag det med avdrag för kassarabatt.

0,03873*(600 000*0,985)= 22 889,43 SEK

Med årlig ränta 1,4% på 6 månader blir beloppet med ränta: 22889,43*1,007=23 049,66 SEK

 

Svar: Alternativ 3 är att föredra. Men jag inser att jag inte tagit hänsyn till 3 månaders betalningstid och därmed borde ha missat något viktigt i uträkningen.

Svara Avbryt
Close