21 svar
404 visningar
Hohki är nöjd med hjälpen!
Hohki 11
Postad: 13 maj 2019

Bestäm 3 olika vätskor

3 pipetter med 3 olika västskor: 1. Vatten eller Bariumhydroxid 2.Saltsyra 3.Natriumhydroxid. Du vet inte vilken som innehåller vad (det ska du ta reda på). Vi har också en band av Magnesium, du ska droppa av respektive vätska på magnesium och sen tar reda på vilken vätska är vilket. Hur ska man veta vilka vätska är vilket och varför? jag vet att salter reagerar med magnesium och bildar vätgas men vad händer med de andra två, hur kommer jag veta vilken är vilken?

Droppa lite av vardera vätskan på magnesiumbandet. Det borde vara en av dem som reagerar. Vilket ämne är den vätskan, och hur ser reaktionsformeln för reaktionen ut?

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

Det borde vara HCl med Mg för att när magnisum reagerar med salter så bildar det vätgas eller?

Du har rätt i att magnesium reagerar med saltsyra, men HCl är inte något salt. Väteklorid är en stark syra, vilket innebär att den är till 100 % hydrolyserad, så att HCl(aq) är en vattenlösning av oxoniumjoner H3O+ och kloridjoner Cl-. Skriv reaktionsformel för reaktionen (kloridjonerna är åskådarjoner och deltar inte i reaktionen)!

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

Ahh ok! men hur ska jag hitta de två andra? om jag har hittat saltsyra, hur ska jag veta vilket pipett har bariumhyrdoxid och vilket har natriumhydroxid. menar du reaktionsformel för vatten + HCl eller Mg + HCl?

Du råkar inte ha tilllgång till ytterligare något reagens som du inte har nämnt? T.ex. något med sulfatjoner?

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

Tyvärr nej, detta är allt vi fick i uppgiften

Vet du något om koncentrationerna för de olika vätskorna?

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

1mol/dm3 HCl, 1mol/dm3 Ba(OH)2 och 1mol/dm3 NaOH

Teraeagle 10166 – Moderator
Postad: 14 maj 2019 Redigerad: 14 maj 2019

Blanda då en viss volym saltsyra med hälften så mycket natriumhydroxid. Doppa ner magnesiumbandet. Upprepa samma procedur med bariumhydroxid istället för natriumhydroxid. 

Hur kan du utnyttja detta för att bestämma lösningarna?

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

HCl + NaOH → NaCl + H2O och Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O båda kommer att reagera med magnesium och släppa vätgas, men hur kommer det att hjälpa mig att bestämma vilken som är vilken? förlåt om jag tar upp din tid, jag är inte så smart.

Om du följer min metod får du i det ena fallet en neutral saltlösning som inte bildar vätgas med magnesium. I det andra fallet tillsätts ett överskott av saltsyra som gör att blandningen fortfarande är sur, dvs den bildar vätgas vid kontakt med magnesiumbandet.

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

kan du skriva det som en reaktionsformel så jag kan fatta mer?

Teraeagle 10166 – Moderator
Postad: 14 maj 2019 Redigerad: 14 maj 2019

Du har redan skrivit reaktionsformlerna.

Antag att du blandar 1 liter saltsyra med 1 liter natriumhydroxid. Är någon reaktant i överskott?

Antag nu att du blandar 1 liter saltsyra med 1 liter bariumhydroxid. Är någon reaktant i överskott?

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

Första reaktion det kommer inte att finnas överskott för att mol förhållandet är 1:1. Andra reaktion kommer Barium i överskott för att HCl är som begränsar reaktionen. är jag korrekt? 

Bra. Om vi nu doppade magnesiumbandet i lösningarna skulle vi inte få någon reaktion eftersom de inte längre är sura.

Om du nu gör samma sak med 1 liter saltsyra och 0,5 liter natriumhydroxid, samt 1 liter saltsyra och 0,5 liter bariumhydroxid - vilket ämne är då i överskott? Vad händer om du doppar ner magnesiumbandet i lösningarna?

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

På den första så blir HCl kvar i överskott som gör att lösningen är sur som reagerar med Mg. Andra kommer finnas inget i överskott för att mol förhållandet är 2:1 som gör att lösningen är inte sur längre och reagerar inte längre med Mg. Då vet vi att lösningen som reagerade med Mg är NaOH och den som reagerade inte är Bariumhydroxid korrekt?

Korrekt

Hohki 11
Postad: 14 maj 2019

Tack så mycket!!!!!!

Simonlen200 1
Postad: 14 maj 2019

Du skrev ju att det det var 4 vätskor. Eller vet du inte om det är vatten eller Bariumhydroxid?

Hohki 11
Postad: 15 maj 2019

kommer mg reagera med h2o om vi addera hcl till det?

Vad tror du själv och varför?

Svara Avbryt
Close