1 svar
25 visningar
Freedom 500
Postad: 23 okt 2020

Bestäm det värde på x !!

svar

Hej !

Är svaret stämmer?

Varför i uppgift a) 18 bilda en ekvation med andra och sätter på en sida men i uppgift b) 6 sitter i ekvationen men inte i en sida? Kan någon med hjälp av graf visa b) uppgiften och förklara vad betyder (1,8;0) som är slut svar till uppgift b??? 
Tack på förhand!

I a-uppgiften vill man ta reda på x-värdet för den punkt på kurvan som har derivatan 18. Det betyder att man vill lösa ekvationen f'(x)=18.

I b-uppgiften vet man att x-värdet är 6 och vill ta reda på var tangenten i denna punkt korsar x-axeln. Då behöver man först ta reda på lutningen (derivatan) när x = 6, ta reda på f(6) och ta fram ekvationen för tangenten. (1,8;0) betyder att x-värdet är 1,8 och y-värdet 0 (naturligtvis) där tangenten korsar x-axeln.

Svara Avbryt
Close