5 svar
100 visningar
naturelev är nöjd med hjälpen
naturelev 60
Postad: 17 okt 2021 20:20

Bestäm ett medelvärde på den stötkraft som bollen påverkas av vid den studs som sker efter ca 0,5 s

Uppgift: En studsboll med massan 44g släpps  en bit ovanför golvet. Diagram 1 visar bollens höjd över golvet som funktion av tid under två påföljande studsar. Diagram 2 visar en noggrannare bild på intervallet o,48 s och 0,6s 

Bestäm ett medelvärde på den stötkraft som bollen påverkas av vid den studs som sker efter ca 0,5 s

Jag har inte kommit långt, har bara skrivit ner att lutningen i s-t diagram är hastigheten. Samt att med impulslagen p2-p1 (där p2 är efter studsen och p1 är innan studsen) kan få ut kraft. Kraft är detsamma som I/t. Hur ska jag tänka, fortsätta. 

Om jag utgår från mitt resonemang får jag en stor skillnad i svar än facit. 

Jag räkna ut k värdet för tidsintervallet 0,48 och 0,53, sedan 0,54 och 0,6s 

K värdet, v1: -2,4 m/s 

v2; 2m/s

I= (2x0,044) - (-2,5x0,044)

= 0,1936 Ns 

0,1936Ns/ 0,12s = 1,6 N 

 

Svaret ska ligga inom intervallet 4-11N 

Diagram 1 och 2 nedan 

Groblix 405
Postad: 17 okt 2021 20:44

När du räknar ut hastigheten inom det tidsintervallet är det medelhastigheten du beräknar. Så det går inte riktigt att göra på det sättet. Om du tänker efter varför Diagram 2 visas med en noggrannare bild på tiden, vad tror du kan vara väsentlig info att hämta därifrån för vidare beräkningar?

naturelev 60
Postad: 17 okt 2021 20:54

Jag vet inte, det ända jag kan tolka av diagrammet är att inom tidsintervallet 0,12s återvänder studsbollen till 0,12m. Samt att det tar 0,02s för studsen. Tror inget av det är väsentligt för kommande beräkningar.  

SaintVenant 3657
Postad: 17 okt 2021 20:56

Du har räknat ut en okej uppskattning av skillnaden i rörelsemängd men använt fel tid som studsförloppet sker över, det är allt.

Medelkraften F¯\bar{F} ges av:

F¯Δt=p2-p1\bar{F} \Delta t = p_2 - p_1

Där då tiden Δt\Delta t i detta fall är?

naturelev 60
Postad: 17 okt 2021 21:04

Studsförloppet sker under 0,02 s. Då får jag det till 9,68 vilket ligger inom det önskade intervallet. 

Men hur skulle man ta säg till väga att läsa uppgiften genom att räkna ut medelhastigheten, som Groblix säger att man ska göra?  

Groblix 405
Postad: 17 okt 2021 21:07

Jag läste uppgiften lite fort. Du hade gjort rätt men använt fel tidsintervall. Sedan stod det "medelkraften", vilket jag missade och direkt antog att det var fel när jag såg dina beräkningar för medelhastighet. Det sättet Ebola sa funkar bra i ditt fall

Svara Avbryt
Close