7 svar
1370 visningar
Lisa Mårtensson är nöjd med hjälpen
Lisa Mårtensson 576 – Fd. Medlem
Postad: 4 okt 2017 15:37

Bestäm linjär funktion utifrån f(a+1)=a+2

För en linjär funktion gäller att f (a + 1) = a + 2

Jag ska bestämma linjens ekvation på formen y = kx + m

Jag uppfattar det som att när x är (a + 1) så är y-värdet, dvs funktionsvärdet (a + 2). Har jag förstått rätt och i så fall, hur kan jag använda detta för att komma vidare?

Om jag sätter in x-värdet i den ursprungliga funktionen f(x) = kx + m och sätter lika med a + 2 så blir det inte direkt lättare:

k(a + 1) + m = a + 2

För att bestämma funktionen på formen y = kx + m behöver jag mer information.

Kan någon leda mig i rätt riktning?

HT-Borås 1287
Postad: 4 okt 2017 15:58

Om villkoret ska gälla för alla a kan du prova först med a = -1, sedan med a = 0 och så vidare.

Yngve 35777 – Livehjälpare
Postad: 4 okt 2017 16:43 Redigerad: 4 okt 2017 16:43
Lisa Mårtensson skrev :

k(a + 1) + m = a + 2

Du har uppfattat det rätt och du har fått fram ett samband mellan k och m som beror på a.

Du vill hitta det samband mellan k och m som är oberoende av värdet på a.

Försök att hitta ett värde på m (eller k, det går lika bra) som gör att a "försvinner" ur sambandet.

Då hittar du det k och m som gör att f(x) = kx + m uppfyller villkoret f(a+1) = a+2 för alla a.

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 4 okt 2017 18:56

Jag antar att sambandet gäller för alla a. Notera då att

f(a + 1) = a + 2 = (a + 1) + 1

Vad händer om du bara kallar a + 1 för x nu?

Lisa Mårtensson 576 – Fd. Medlem
Postad: 5 okt 2017 05:36

Som HT-Borås skriver så kan jag prova mig fram med olika värden på a och göra en värdetabell:

axy-101012123234345

Då ser jag sambandet att x + 1 = y

Som Yngve skriver kan jag försöka hitta ett samband mellan k och m där som är oberoende av värdet på a.

När sambandet mellan k och m är beroende av a kan jag ställa upp ekvationen som k(a+1) + m = a+2

(a+1)+1 = y eftersom y är a+2

Sätter jag in x i stället för (a+1) som Stokastisk skriver får jag x+1=y

Jag finner att funktionen kan skrivas y=x+1 (egentligen y=1x+m)

Vilket betyder att k-värdet är 1 och m-värdet är 1.

Det kan jag även se grafiskt då jag ritar upp grafen enligt värdetabellen.

Är det något jag missat i förklaringen, så skriv gärna detta till mig! 

Lisa Mårtensson 576 – Fd. Medlem
Postad: 5 okt 2017 05:39

Funktionen skrivs y=x+1 (egentligen y=1x+1)

Så skulle det visst stå.

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 5 okt 2017 10:05

Om du gör på sättet jag föreslog kan du inte riktigt först skriva om det till

(a + 1) + 1 = y

Det känns inte riktigt korrekt. Utan du ska ha kvar att

f(a+1)=(a+1)+1 f(a + 1) = (a + 1) + 1

Sätter du nu x=a+1 x = a + 1 så får man

f(x)=x+1 f(x) = x + 1

så alltså vet du vilken funktionen är.

Lisa Mårtensson 576 – Fd. Medlem
Postad: 5 okt 2017 16:03

Tack, så bra. Jag kände att det haltade lite där.

Svara Avbryt
Close