7 svar
349 visningar
nilson99 är nöjd med hjälpen
nilson99 258 – Avstängd
Postad: 7 maj 2019 15:29

bestäm och ange hypotenusan längd?

Triangeln ABC är rätvinklig med rät vinkel vid C. Höjden CD har längden 5 längdenheter (D ligger på sidan AB), och sträckan AD har längden 7 längdenheter. Bestäm och ange hypotenusans längd.

svar 74/7

vet inte alls hur jag ska lösa det här, någon som också kan rita upp en bild och visa vad de menar?

Jag skulle tro att de menar såhär: 

Smaragdalena 73231 – Lärare
Postad: 7 maj 2019 15:49

Börja med att rita upp en rätvinklig triangel enligt anvisningarna. Markera en punkt D på sidan AB. Rita höjden CD, markera att den skall föreställa rätvinklig och sätt ut vilka sträckor som är 5 respektive 7 längdenheter. Lägg upp bilden här när den är färdig, så skall vi kontrollera att den är riktig.

indhelpmathematica 34
Postad: 7 maj 2019 17:39 Redigerad: 7 maj 2019 17:42

Jag löste den såhär.Dra från punkten D en rätvinklig linje mot AC kalla skärningspunkten P , dra ytterligare en rätvinklig linje mot BC kalla skärningspunkten O.  Trianglarna ADP,DCP,CDO ,DOB och ABC är likformiga trianglar. 

Det gäller ekvationssystemet AP2+(DP)2=49(DP)2+(PC)2=25

Samt att 7AP=5DP=AP=7DP5

Om du sätter in detta uttryck ovan i första ekvationen får du ekvation som du kan lösa

nilson99 258 – Avstängd
Postad: 8 maj 2019 11:44
indhelpmathematica skrev:

Jag löste den såhär.Dra från punkten D en rätvinklig linje mot AC kalla skärningspunkten P , dra ytterligare en rätvinklig linje mot BC kalla skärningspunkten O.  Trianglarna ADP,DCP,CDO ,DOB och ABC är likformiga trianglar. 

Det gäller ekvationssystemet AP2+(DP)2=49(DP)2+(PC)2=25

Samt att 7AP=5DP=AP=7DP5

Om du sätter in detta uttryck ovan i första ekvationen får du ekvation som du kan lösa

hur ska man få ut längden DB med det där dock?

Tendo 158
Postad: 8 maj 2019 12:20

Pröva med trigonometri tex tan A = 5/7 osv...

indhelpmathematica 34
Postad: 8 maj 2019 13:05 Redigerad: 8 maj 2019 13:10
nilson99 skrev:
indhelpmathematica skrev:

Jag löste den såhär.Dra från punkten D en rätvinklig linje mot AC kalla skärningspunkten P , dra ytterligare en rätvinklig linje mot BC kalla skärningspunkten O.  Trianglarna ADP,DCP,CDO ,DOB och ABC är likformiga trianglar. 

Det gäller ekvationssystemet AP2+(DP)2=49(DP)2+(PC)2=25

Samt att 7AP=5DP=AP=7DP5

Om du sätter in detta uttryck ovan i första ekvationen får du ekvation som du kan lösa

hur ska man få ut längden DB med det där dock?

Med likformighet. Från likformigheten mellan de två trianglarna ADP och DPC och insättning i första ekvationen kan du hitta AP

DP=5AP7

(AP)2+(DP)2=49=(AP)2+25(AP)249=74(AP)2494974

Eftersom vinkeln ADC är π2 ( det är en höjd).  gäller att (AC)2=(AD)2+(DC)2=74

Likformighet ger APAC=ADAB=497474=7AB=AB=747

MAQ004 10
Postad: 14 sep 19:17
indhelpmathematica skrev:
nilson99 skrev:
indhelpmathematica skrev:

Jag löste den såhär.Dra från punkten D en rätvinklig linje mot AC kalla skärningspunkten P , dra ytterligare en rätvinklig linje mot BC kalla skärningspunkten O.  Trianglarna ADP,DCP,CDO ,DOB och ABC är likformiga trianglar. 

Det gäller ekvationssystemet AP2+(DP)2=49(DP)2+(PC)2=25

Samt att 7AP=5DP=AP=7DP5

Om du sätter in detta uttryck ovan i första ekvationen får du ekvation som du kan lösa

hur ska man få ut längden DB med det där dock?

Med likformighet. Från likformigheten mellan de två trianglarna ADP och DPC och insättning i första ekvationen kan du hitta AP

DP=5AP7

(AP)2+(DP)2=49=(AP)2+25(AP)249=74(AP)2494974

Eftersom vinkeln ADC är π2 ( det är en höjd).  gäller att (AC)2=(AD)2+(DC)2=74

Likformighet ger APAC=ADAB=497474=7AB=AB=747

vart fick du 74(AP)249ifrån

Svara Avbryt
Close