2 svar
44 visningar
naturelev 60
Postad: 18 jan 2022 19:17

Bestäm storleken på jonens laddning

Vi kan anta att tyngdkraften är försumbar

En jon med massan 5,88 x 10-26 kg släpps från den negativa plattan, elektrisk fält, spänningen mellan plattorna är 40 V, avståndet mellan plattorna är 12 cm och det tar jonen 2,2 ns att förflytta sig från den ena till den andra plattan.

I a uppgiften får vi ett uttryck som räknar ut Q= d×a×m/U

Vi har alla angivna värde förutom accelerationen, jag vet att a kan bland annat skrivas om som F/m, och F kan uttryckas med F= E x Q alternativt att man tar reda på accelarationen genom att först ta reda på hastigheten och därmed dividerade med tiden. I båda fall får jag fel svar när jag sätter i a i uttrycket ovan. 

Matsmats 562 – Livehjälpare
Postad: 18 jan 2022 20:43

Tror det blir lättare för dem som vill hjälpa om du tar ett kort på uppgiften så man ser hela.

Ture 8971 – Livehjälpare
Postad: 18 jan 2022 22:09

En lösningside är att titta på arbetet som fältet utför på jonen och likställa det med jonens rörelseenergi.

Arbetet ges av QU

Rörelseenergin beräknas som vanligt med massan och hastigheten,

hastigheten får du med hjälp av tid och avstånd.


Tillägg: 19 jan 2022 07:22

Om formeln var given och du bsra vill ha acceletationen

Så får du den med

s=0,5at^2

Om det blir fel: vad säger Facit? 

Svara Avbryt
Close