11 svar
192 visningar
Lorem 9
Postad: 6 jan 2022 13:23 Redigerad: 6 jan 2022 13:24

Bestäm största och minsta värdet för funktionen f(x,y) = sin(x) + sin(y) + |sin(x+y)|

Bestäm största och minsta värdet för funktionen f(x,y) = sin(x) + sin(y) + |sin(x+y)| på rektangeln med hörn i (0, 0), (0, pi), (pi, 0), och (pi, pi)

 

Så här har jag förstått frågan;

 

* Att det som söks är extrempunkterna för funktionen inom gränserna som utgör rektangeln.

* Att man på det viset får fram största och minsta funktionsvärde för funktionen.

 

Alltså att börja med att derivera funktionen med avseende på x samt y,  "slå ihop" dessa partiella derivator och sätta den "ihopsatta" derivatan till 0, för att hitta eventuella extrempunkter.

 

Ligger jag rätt ute ? 

Micimacko 4045
Postad: 6 jan 2022 14:01 Redigerad: 6 jan 2022 14:04

Största och minsta värde hittas antingen i extrempunkter eller på randen till området.

För att hitta en extrempunkt inne i området måste både x och y-derivatorna vara 0 var för sig.

Tror att du dessutom kan behöva dela upp den här i flera områden där den är deriverbar, om beloppet ställer till det.

Lorem 9
Postad: 6 jan 2022 14:21

Jag fick fram dessa när jag deriverade: Dxf = cos x + sin(x+y)cos(x+y)|sin(x+y)|Dyf =  cos y + sin(x+y)cos(x+y)|sin(x+y)|  

Lorem 9
Postad: 6 jan 2022 14:59

Jag ser inte hur jag kan få ut x eller y från x-och y-derivatorna när de är lika med noll.

Kan jag få en fingervisning?

PATENTERAMERA 4904
Postad: 6 jan 2022 16:49

Kolla in i vilka delområden i kvadraten som sin(x+y) är noll, större än noll och mindre än noll. Tex inser vi att sin(x+y) är noll på linjen x+y = pi, som är en diagonal i kvadraten.

Lorem 9
Postad: 6 jan 2022 17:41

Hur såg du att sin(x+y) är noll på linjen x+y=pi, som är en diagonal i kvadraten ?

PATENTERAMERA 4904
Postad: 6 jan 2022 17:58

sin(pi) = 0. Rita kvadraten och linjen x+y=pi så ser du.

Lorem 9
Postad: 6 jan 2022 21:08

Dxf= cosx + sin(x+y)cos(x+y)|sin(x+y)|=0Dyf=cosy + sin(x+y)cos(x+y)|sin(x+y)|=0 

Hur ritar man den här kvadraten ? Är rektangeln beskriven i texten egentligen kvadraten?

Hur ska jag fortsätta efter deriveringen ? 

Hur ritar man den här kvadraten ? Är rektangeln beskriven i texten egentligen kvadraten?

Ja, rektangeln har två lika långa sidor så den kan även beskrivas som en kvadrat.

PATENTERAMERA 4904
Postad: 7 jan 2022 00:44
Lorem skrev:

Dxf= cosx + sin(x+y)cos(x+y)|sin(x+y)|=0Dyf=cosy + sin(x+y)cos(x+y)|sin(x+y)|=0 

Hur ritar man den här kvadraten ? Är rektangeln beskriven i texten egentligen kvadraten?

Hur ska jag fortsätta efter deriveringen ? 

Ja, en rektangel med alla sidor lika är en kvadrat.

Har du tittat på vilket tecken sin(x+y) har på olika delar av kvadraten. Som jag sa så är sin(x+y) = 0 på linjen x+y=pi. Är sin(x+y) noll någon annanstans på kvadraten?

Notera att sin(x+y)/abs(sin(x+y)) är lika med 1 då sin(x+y) är större än noll, -1 då sin(x+y) är mindre än noll och odefinierat då sin(x+y) är noll.

Rita kvadraten och markera var sin(x+y) är noll, större än noll och mindre än noll.

PATENTERAMERA 4904
Postad: 8 jan 2022 03:22

sin(x+y) = 0 omm x+y = n·pi. Där n är godtyckligt heltal. Dvs sin(x+y) är noll på ett antal räta linjer i xy-planet. Men, om jag inte ser fel, så är det bara tre av dessa linjer som skär rektangeln, dvs x+y =0, x+y=pi och x+y=2pi. Linjen x+y=pi skär rektangeln längs en av diagonalerna. De andra linjerna skär rektangeln i varsitt hörn. Således är sin(x+y) = 0 på en diagonal och två hörn av rektangeln. Om du ritar så kan du lista ut i vilka områden av rektangeln som sin(x+y) är positiv respektive negativ.

Laguna Online 26880
Postad: 10 jan 2022 17:50

Hur gick det med det här?

Svara Avbryt
Close