9 svar
56 visningar
Jursla är nöjd med hjälpen
Jursla 364 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 17:28

Bestäm verkan på en mängd

Hej

jag ska beräkna verkan på en mängd och har lite svårt att förstå hur man ska göra, jag har uppgiften:

Låt D4, symmetrigruppen för en kvadrat, verka på X={1,2,3,4}

a) Bestäm Xσ för varje σD4

b) Bestäm Gx för varje xX

Det jag har förstått är att σ.x=σ(x) för alla σD4 och xX

I a uppgiften ska svaret bli:

Xε={1,2,3,4} och Xp2=Xp3=Xp4=Xμ2=Xμ4= samt Xμ1={1,3} och Xμ3={2,4}

Jag förstår tyvärr inte hur dom kommer fram till svaret i facit, det neutrala elementet har ju samtliga element 1,2,3,4 men varför är alla rotationer ρ tomma? 

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 18:36

Jag antar att med Xσ X_\sigma så menar de mängden av alla element som avbildas på sig själv av σ \sigma . Så det gäller exempelvis att Xρ2= X_{\rho_2} = \emptyset eftersom det inte finns någon punkt som avbildas på sig själv av rotationen.

Jursla 364 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 19:58

okej men borde då inte rotationen ρ4 avbildas på sig själv då man roterar fyra gånger kommer man väl tillbaka till ursprunget?

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 20:10

Om jag har förstått notationen korrekt så roterar ρ4 \rho_4 så att punkt 1 hamnar på punkt 4, det är alltså en rotation på tre steg.

Jursla 364 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 20:20

okej så om vi hade haft ρ5 hade vi fått tillbaka en avbildning på sig själv. Om man ser på speglingen har vi väl då att udda antal speglingar inte får tillbaka sin ursprungsbild men här blir det tvärtom, speglar man X en gång så ger det svaret 1,3 vilket jag inte förstår

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 20:23

Fast alltså du måste ju kolla upp notationen så du är med på den.

Som jag tolkar detta så måste ju μ1 \mu_1 vara den som speglar längs linjen som går genom punkterna 1 och 3, dvs bara 2 och 4 byter plats, så 1 och 3 är fix av denna spegling.

Jursla 364 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 20:45

då förstår jag a uppgiften, men i b uppgiften vet jag inte hur man ska göra, svaret ska bli G1=G3{ε,μ1} och G2=G4=ε,μ3

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 20:51

De element i Gx G_x är nog de element i G G som inte rör x x .

Så exempelvis så G1 G_1 kommer ha μ1 \mu_1 i sig, eftersom μ1 \mu_1 inte flyttar på 1. Sedan går du igenom vilka som flyttar 1 och de som gör det ska vara med i gruppen.

Jursla 364 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 21:42

Som jag förstår det har vi G1=G3=ε,μ1 då vi får både 1 och 3 avbildad genom det neutrala elementet eller med spegling av μ1

Liknande med G2=G4=ε,μ3 då vi får 2 och 4 avbildad på samma ställe genom det neutrala elementet samt genom spegling av μ3

Men varför ska vi inte ta med rotationen utan bara speglingen? 

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 20 nov 2017 21:43

Det finns ju ingen rotation som avbildar 1 på 1, eller 2 på 2 osv. Så du kommer inte få med någon rotation i någon av de där grupperna.

Svara Avbryt
Close