8 svar
110 visningar
Sailet03 70
Postad: 7 apr 2020 12:19

Bestämm kordinaterna för fokus och styrlinjens ekvation för parabeln 5y^2 + 2x = 0

Kan någon hjälpa mig med den här upgiften?

Yngve Online 35670 – Livehjälpare
Postad: 7 apr 2020 12:32 Redigerad: 7 apr 2020 12:32

Börja med att skissa parabeln i ett koordinatsystem. Då kan du enklare sätta upp de samband som ska gälla.

Vet du vad fokus och styrlinje är och vad som är speciellt med dem?

Sailet03 70
Postad: 7 apr 2020 12:36

Jag tror jag vet vad dem är men jag förstår dem inte.

dr_lund 1177 – Fd. Medlem
Postad: 7 apr 2020 12:42

Definition:

Här finns en bra beskrivning.

Läs den, visa din skiss och återkom med frågor.

Sailet03 70
Postad: 7 apr 2020 13:14

Problemet är att det finns två okända. Jag bevet inte hur jag ska tänka ska jag omforlulera formeln?

Lös ut xx, då får du sambandet x=-52y2x=-\frac{5}{2}y^2.

Skissa den grafen i ett koordinatsystem.

dr_lund 1177 – Fd. Medlem
Postad: 7 apr 2020 14:06 Redigerad: 7 apr 2020 14:11

Ofta räknar du på funktionssamband av typen y=f(x), t ex y=2x2y=2x^2, en "glad mun-parabel".

Här är det lite vassare: funktionssambandet är av typen x=g(y). I ditt problem får vi x=-52y2x=-\dfrac{5}{2}y^2.

Detta är också en parabel, men hur är den placerad i koordinatsystemet? Gör en liten värdetabell och grov-plotta grafen.

dr_lund 1177 – Fd. Medlem
Postad: 7 apr 2020 18:03

Jag avvaktar din återkoppling och figur.

Svara Avbryt
Close