3 svar
55 visningar
ItzErre 1555
Postad: 28 dec 2021 14:22

Bestämma ett komplex tal med ett maximalt absolutbelopp

Har en på denna uppgift

Bestäm det komplexa tal z som satisfierar z-3-3i =1och har ett maximalt absolutbelopp 

Min lösning 

z= a+bi 

a+bi-3-3i =1(a-3)+(b-3)i =1ger att (a-3)2+(b-3)2=1  detta är ju en cirkel med medelpunkt (3,3) och radie 1 så jag ska bestämma den punkt på cirkel som är längst ifrån (0,0)dvs största värdet på a2+b2ritade upp cirkeln på ett kordinatsystem och märkte att avståndet till origokommer vara störst då a=blösa sedan ekvationen och fick att a= 0.5+3Finns det något annat sätt att lösa uppgiften mer generelt borde gå att bryta ut a/b från ekvationen och använda det i den andra formeln,testade det också men den funktionen blev väldigt komplicerade  

Trinity2 638
Postad: 28 dec 2021 14:51

Du har funnit att z ligger på en cirkel med centrum i (3,3) och har radien 1.

Något av dessa z ligger längst från origo och du inser säker att det z som ligger längst bort ligger på den linjes förlängning som går genom origo och genom (3,3) varför längden till z, dess absolutbelopp, är sqrt(3^2+3^2)+1 = 3sqrt(2)+1.

ItzErre 1555
Postad: 28 dec 2021 15:00
Trinity2 skrev:

Du har funnit att z ligger på en cirkel med centrum i (3,3) och har radien 1.

Något av dessa z ligger längst från origo och du inser säker att det z som ligger längst bort ligger på den linjes förlängning som går genom origo och genom (3,3) varför längden till z, dess absolutbelopp, är sqrt(3^2+3^2)+1 = 3sqrt(2)+1.

så du har också löst den grafiskt

Laguna 26894
Postad: 28 dec 2021 15:20

Man kan nog använda triangelolikheten.

Svara Avbryt
Close