4 svar
895 visningar
Acke23 är nöjd med hjälpen
Acke23 4
Postad: 17 jan 2022 14:09

Bestämma koncentrationen av en ca 0,1 mol/dm3 natriumhydroxidlösning.

Hej! Har en laboration om några dagar och har några problem med att förstå hur man ska gå till väga för att lösa den. 

Uppgiften:

Att genom titrering med en saltsyralösning noggrant bestämma koncentrationen av en ca 0,1 mol/dm3 natriumhydroxidlösning.

Materiel

Byrett 25 cm3, mätglas 15,0 cm3 , E-kolv 200 – 300 cm3, tratt, slaskbägare, stativ, byretthållare.

Kemikalier

Saltsyra 0,100 mol/dm3 (noggrant känd konc),

natriumhydroxidlösning ca 0,1 mol/dm3, BTB-lösning.

Utförande

Saltsyralösningen har koncentrationen 0,100 mol/dm3.

Fyll byretten med saltsyralösningen. Använd tratt och placera en slaskbägare under

byretten.

Tappa ur litet av saltsyralösningen så att byretten är helt fylld även runt

kranen och utan luftbubblor.

Om byretten inte var torr, ska du först skölja med lite av saltsyralösningen och sedan

fylla byretten på nytt.

Använd mätglas och mät upp 15,0 cm3 av natriumhydroxidlösningen i en E-kolv.

Sätt till 10 droppar BTB och ställ kolven på ett vitt underlag under byretten.

Titrera till färgomslag. Håll vätskan i rörelse under hela titreringen. Var noga med att tillsätta en droppe i taget när ekvivalenspunkten närmar sig.

Avläs noggrant (med tiondels cm3) hur mycket saltsyralösning som gått åt …………….cm3.

Skriv formeln för reaktionen mellan saltsyra och natriumhydroxid:

 


Beräkna natriumhydroxidens exakta koncentration:

X

Det jag har kommit fram till själv hittills är:

Formeln för reaktionen mellan saltsyra och natriumhydroxid: NaOH(aq) + HCl(aq) --> NaCl(aq) + H2O(l)

Men när det kommer till att beräkna koncentrationen för NaOH så blir jag lite förvirrad. Ger inte uppgiften koncentrationen (ca 0,1 mol/dm3) eller vill dem ha ett mer precist svar? Nu vet jag ju inte hur mycket saltsyra som kommer tillsättas för att få färgomslag. Men när jag räknar ut den exakta koncentrationen av NaOH behöver jag då ta massan/Molmassan för att få fram substansmängden och sedan ta substansmängden/15,0 cm3 + mängden saltsyra som tillsätts för att få koncentrationen? Alltså ifall 5 cm3 saltsyra tillsäts så är det substansmängden/20,0 cm3 = koncentrationen av NaOH i lösningen?

 

Tack för hjälpen!

Naturareee 216
Postad: 17 jan 2022 16:38

Eftersom det står i uppgiften att man genom titrering noggrant ska bestämma koncentrationen av en natriumhydroxidlösning, dvs ett mer precist svar. 

När du har utfört laborationen vet du hur mycket saltsyra som behöver tillsättas för att neutralisera natriumhydroxidlösningen. Först måste du använda den tillsatta saltsyrans volym för att beräkna substansmängden tillsatt syra (nHCl = cHCl*VHCl). Den tillsatta substansmängden mängden syra är lika stor som substansmängden bas. På så sätt kan du räkna ut koncentrationen bas genom (cNaOH=nNaOH/vNaOH).

Du behöver alltså inte använda n=m/M för att räkna ut substansmängden. Tänk också på att de frågar efter den ursprungliga koncentrationen natriumhydroxidlösning. Därför ska volymen endast vara 15 cm= 0,015 dm3.

Acke23 4
Postad: 17 jan 2022 16:55 Redigerad: 17 jan 2022 17:51

Hej! Tack för hjälpen! Klurade lite mer på den och kom fram till det här:

Saltsyrans volym på 15 cm3 används då jag inte vet volymen tills labben utförs.

Reaktion: NaOH + HCl = NaCl + H2O
Saltsyra:
Koncentration: 0,100 mol/dm3
Volym:15 cm3,
n= c * V
n= 0,100 * (15/1000)= 0,0015
Substansmängd saltsyra: 0,0015mol

NaOH:
Koncentration: ca 0,1 mol/dm3
Volym: 15/1000=0,015 dm3
Substansmängd= Ungefär 0,0015 eftersom nNaOH = nHCl
c= n/v
c=0,0015mol/0,015=0.1 mol/dm3

Om substansmängden saltsyra egentligen är exempelvis 17cm3 så är koncentration av NaOH:

c=0,0017mol/0,015=0.11333 mol/dm3

 

Stämmer det?

Naturareee 216
Postad: 17 jan 2022 18:14

Det ser rätt ut!

Acke23 4
Postad: 17 jan 2022 19:05

Tack så mycket för hjälpen! 

Svara Avbryt
Close