2 svar
25 visningar
elys 40
Postad: 14 maj 17:32

bestämma ljudets hastighet laboration

Hej! 

Jag ska planera en laboration där jag ska bestämma ljudets hastighet. Notera att jag inte kommer genomföra laborationen.

En funktionsgenerator med reglerbar frekvens kopplas till en högtalare. Högtalaren placeras vid mynningen till en halvt öppet ventilationsrör (en öppen ände, en stäng) med given längd. Jag tänker att jag först sätter frekvensen till 0 Hz, och ökar den därefter successivt och långsamt. När jag hör att ljudet har nåt maximal styrka antecknar jag vid vilken frekvens detta inträffade vid. Därefter fortsätter jag öka frekvensen. Jag kommer höra hur ljudet avtar, når ett minima för att sedan öka i styrka tills det att nästa maxima inträffar. Då noterar jag frekvensen igen. Detta upprepar jag tills att jag fått fem frekvenser. Jag använder formeln L=(n*lambda/4) för att beräkna de olika våglängderna, v=f*lamda för att beräkna ljudets hastighet och till sist beräknar jag medelvärdet av de fem olika värdena på ljudets hastighet.

Nu till mina frågor. 

1. Kan jag anta att det första ljudmaximat är grundtonen, eller kan grundtonen inträffa vid en frekvens som örat inte kan uppfatta?

2.  Resultatet kommer förmodligen skilja sig något från 340m/s, vilket ju beror på felkällor. Jag tänker att felkällorna framförallt kommer vara

a) luftens temperatur

b) eftersom det finns ett litet mellanrum mellan högtalaren och röret, kommer den sträcka ljudet transporteras vara längre än rörets längd L. I experimentet är L kortare än den verkliga sträckan, vilket medför att lamda blir kortare --> den beräknade ljudhastigheten blir lägre.

c) felmarginal hos mätinstrumentet. Det värde på frekvensen som funktionsgeneratorn anger är troligen inte helt exakt, utan har en viss felmarginal. 

Finns det någon ytterligare felkälla? 

Laguna Online 28997
Postad: 14 maj 17:48

Du kan nog inte bedöma exakt när volymen är maximal.

elys 40
Postad: 14 maj 17:54
Laguna skrev:

Du kan nog inte bedöma exakt när volymen är maximal.

Jag tror att tanken är att man ska anta att det är möjligt att bedöma (metoden är given av läraren)... 

Men menar du att skillnaden i ljudets styrka kommer vara för liten för att kunna avgöra när volymen är max? 

Svara Avbryt
Close