6 svar
28 visningar
Jezusoyedan är nöjd med hjälpen
Jezusoyedan 106
Postad: 12 jan 2021

bestämma reflektionsvinkeln

Två plana speglar placeras sida vid sida så att vinkeln mellan dem blir 45°. En ljusstråle träffar den ena spegeln med en infallsvinkel på 30° och reflekteras mot den andra spegeln. Hur stor blir reflektionsvinkeln i den andra spegeln?

svaret enligt boken är 15°

Jag vet att en av vinklarna är 60°, hur ska jag hitta de andra vinklarna?

0

Se om du kan räkna ut och använda de här vinklarna:

Rita ut normalen till spegel 2 i speglingspunkten.

Jezusoyedan 106
Postad: 12 jan 2021
Skaft skrev:

Se om du kan räkna ut och använda de här vinklarna:

okej, så genom normalen kan man hitta vinkeln på vänstra sidan genom 90°-30=60°, så den är 60. 

för att hitta den på högra vinkeln kan man använda sig av de 2 andra -> 180-(45+60)=75

Nu när jag vet alla vinklar kan jag hitta reflektionsvinkeln. 

90-75=15° , stämmer lösningen?

(Om det stämmer) annan situation där infallsvinkeln är 35° istället för 30°, är lösningen då (följer samma metod) -> 

90-35=55° 

180-(45+55)=80

90-80=10° (?)

Ser ut att stämma, men är du med på varför du tar 90-75 i slutet?

Jezusoyedan 106
Postad: 12 jan 2021 Redigerad: 12 jan 2021
Skaft skrev:

Ser ut att stämma, men är du med på varför du tar 90-75 i slutet?

ja, det är väl pga andra linjen är rätvinklig mot högra spegeln? 

Nej, linjen du ringat in är inte rätvinklig mot spegeln. Infalls- och reflektionsvinkel mäts alltid mot normalen, så vi ritar in normalen till högra spegeln:

Den blå vinkeln jag ritat ut är infallsvinkeln mot den andra spegeln, och den är alltså 90-75 = 15. Men eftersom infallsvinkel = reflektionsvinkel, är även reflektionsvinkeln 15.

Svara Avbryt
Close