7 svar
66 visningar
Dani163 522
Postad: 10 jun 06:48

Bestämma ström som inducerats i en slinga och riktning

Givet:

ΔB=85mT-70mT=15mTr=0,015mR=0,14Ωt=50ms=50×10-3s

Okänt:

I=?U=?

Jag tänker att enligt Lenz lag ”om en spänning induceras i en sluten krets, ger den upphov til en inducerad ström med sådan riktning att orsaken till induktionen motverkas.”

Då magnetiska flödet är riktad inåt, så kommer den inducerade strömmen att ha en riktning medurs, och detta enligt skruvregeln/tumregeln. Resten är jag dock osäker på hur man löser.

Dr. G 8177
Postad: 10 jun 08:25

Flödet är riktat inåt, men hur är förändringen i flöde riktat? Förändringen bestämmer riktningen på den inducerade strömmen. 

Dani163 522
Postad: 10 jun 14:07 Redigerad: 10 jun 14:17
Dr. G skrev:

Flödet är riktat inåt, men hur är förändringen i flöde riktat? Förändringen bestämmer riktningen på den inducerade strömmen. 

Jag vet faktiskt inte hur förändringen i flödet är riktat. På vilket sätt avgör förändringen i flödet vilken riktning inducerade strömmen får?

Jag tänker att om magnetiska flödet minskar så är det motsatt riktning till inåt, det vill säga mot oss läsare. Den inducerade magnetflödet är då riktad mot pappret (om det ens är relevant till frågan). Strömmen är riktad moturs.

 

Dr. G 8177
Postad: 10 jun 17:17

Flödet minskar, så förändringen är motriktad det flöde du hade från början. 

Den inducerade strömmen kommer enligt Lenz lag att generera ett "kryssflöde" för att motverka minskningen i kryssflöde genom slingan. 

Dani163 522
Postad: 10 jun 22:31 Redigerad: 10 jun 22:32
Dr. G skrev:

Flödet minskar, så förändringen är motriktad det flöde du hade från början. 

Den inducerade strömmen kommer enligt Lenz lag att generera ett "kryssflöde" för att motverka minskningen i kryssflöde genom slingan. 

Jag tänkte eftersom att magnetiska flödet minskar så kommer magnetiska flödet att vara riktat mot oss läsare, jämfört med att vara riktat in i pappret.

Vad som kommer hända då är det för att motverka minskningen, så kommer ett magnetiskt flöde som induceras att vara riktad inåt.

Jag tror att den ström som induceras är riktat moturs för att motverka minskningen i kryssflödet genom slingan.

Om det är godkänt så bra, om inte du har något att tillägga.

Dr. G 8177
Postad: 10 jun 23:04

Nej, sett uppifrån (bilden i #1) så går den inducerade strömmen medurs i slingan. Den strömriktningen ger ett kryssfält inuti slingan, vilket motverkar förändringen (ett minskande kryssflöde).

Dani163 522
Postad: 11 jun 00:01 Redigerad: 11 jun 00:04
Dr. G skrev:

Nej, sett uppifrån (bilden i #1) så går den inducerade strömmen medurs i slingan.

Så: strömmen induceras då det sker en förändring i magnetiska flödet, i detta fall en minskning, vilket innebär att den inducerade magnetiska flödet blir riktad inåt. Detta innebär också då att strömmen blir riktad medurs, enligt skruvregeln. 

Detta sett ovanifrån.

Är detta ok? 

Och vad är ”kryssfält”, ”kryssflöde”, och ”kryssfält inuti slingan”.

Kanske några extra tankar: B är i början mot pappret, så strömmen är riktad medurs. Efter att B börjat minska motverkar induceringsströmmen denna förändring och förhindrar B från att minska ytterligare. Det enda sättet att göra detta är att öka B i samma riktning. Så inducerad ström har medurs riktning.


Tillägg: 11 jun 2022 00:12

På en konceptuell nivå förstår jag inte detta: att ett minskande magnetfält fortfarande betyder att magnetfältet rör sig in, om det minskar, är implikationen att det rör sig ut och inte rör sig in.

Dr. G 8177
Postad: 11 jun 10:15 Redigerad: 11 jun 10:22
Dani163 skrev:

Så: strömmen induceras då det sker en förändring i magnetiska flödet, i detta fall en minskning, vilket innebär att den inducerade magnetiska flödet blir riktad inåt. Detta innebär också då att strömmen blir riktad medurs, enligt skruvregeln. 

Detta sett ovanifrån.

Är detta ok? 

Ja. Möjligen bör du skriva "minskning inåt" istället för bara minskning. 

Och vad är ”kryssfält”, ”kryssflöde”, och ”kryssfält inuti slingan”.

Något riktat in i skärmen, utritat med ett kryss som i figuren i #1. 

Kanske några extra tankar: B är i början mot pappret, så strömmen är riktad medurs.

I början när B är konstant (85 mT) så induceras ingen ström. Det är förändringen i B som ger en förändring av flödet genom slingan, som inducerar en ström i slingan. 

En lika stor och likriktad ström hade inducerats om B från början vore 0 mT som sedan ändrades till 70 mT riktat uppåt. 


Tillägg: 11 jun 2022 10:24

Såg att jag skrev fel på riktningen på slutet. 70 mT uppåt ska det vara (nu ändrat).

Svara Avbryt
Close