7 svar
40 visningar
Tintin97 är nöjd med hjälpen
Tintin97 5
Postad: 5 jan 21:30

Bestämma tre lösningar med hjälp av Mg(s)

Hej!

Jag har en laboration som jag gjort men som jag inte riktigt förstått och skulle uppskatta hjälp med.

Jag har tre pipetter fyllda med vätska A, B och C, alla med koncentration 1 mol/dm3. Jag vet att en av vätskorna (A,B,C) är HCI och resterande två är antingen H2o, NaOH eller Ba(OH)2.

Jag droppar 6 droppar av varje lösning i varsin skål med en liten bit Mg(s). Skålen med lösning B börjar bubbla direkt. Skål C kräver även 6 droppar av lösning B för att börjar bubbla och skål A kräver 12 droppar av lösning B för att det ska ske en reaktion med Mg(s). Hur kommer jag fram till vilka ämnen som är A, B och C, hur ska jag tänka?

Vad är det som händer när det börjar bubbla? Skriv reaktionsformel!

Tintin97 5
Postad: 6 jan 10:30 Redigerad: 6 jan 10:31

Jag tänker så här. Magnesium är en oädelmetall som då reagerar med saltsyra och bildar vätgas. Lösning B borde därför vara: HCl(aq). 2HCl(aq) + Mg(s) -> H2(g) + MgCl2(aq), stämmer det?

Sedan blandas alltså HCl med två av vätskorna H2O, NaOH eller Ba(OH)2:

2HCl + 2Ba(OH)2 + 4Mg -> 2BaCl + 4MgO + 3H2 (Det bildas vätgas så Ba(OH)2 bör vara någon av lösningarna A eller C). Kanske C eftersom den började bubbla direkt efter 6 droppar. Lösning A krävde 12 droppar HCI för att börjar bubbla.

Då är lösning A antingen H2O eller NaOH. Eftersom HCl(aq) är en vattenlösning borde den bara bli mer utspädd  i vatten. Då är Lösning A = H2O eftersom det krävdes mest HCl - droppar för att reaktion skulle ske där?

2HCl(aq) + Mg(s) -> H2(g) + MgCl2(aq)

Håller med, men jag skulle föredra en reaktionsformel utan åskådarjoner.

 

Håller med om att B måste vara HCl.

Om man tillsätter samma substansmängd HCl till NaOH får man en neutral lösning av NaCl.

Om man tillsätter dubbla substansmängden HCl till Ba(OH)2 får man en neutral lösning av BaCl2.

Det behövs att lösningen är sur för att det skall bildas vätgas och magnesiumjoner.

Det måste vara rent vatten i den skål som börjar bubbla efter 6 droppar och NaOH i den som bubblar efter 12 droppar. Om man tillsätter ännu mer HCl till den sista skålen så borde det bubla i den också.

Tintin97 5
Postad: 9 jan 14:40

Okej tack. Hänger inte riktigt med. I skålen med HCI och Mg börjar det bubbla direkt, det bildas vätgas. Sedan har vi två skålar kvar, i en av skålarna krävs det 6 droppar HCI för att det ska börja bubbla och bildas vätgas. I den andra krävs det 12 droppar för att det ska börja bubbla och bildas vätgas... Den som innehåller H2O börjar bubbla direkt det tillsätts 6 droppar HCI eftersom lösningen då blir sur vilket krävs för att vätgas ska bildas? Lösningen som kräver 12 droppar HCI är antingen BaOH2 eller NaOH, hur vet jag vilken det är?

Du har inte någon HCI alls - det skulle vara npågot som består av en väteatom, en kolatom och en jodatom. Det su har är en vätska som innehåller en vattenlösning av HCl (väteklorid, d v s en väteatom och en kloratom som sitter ihop med en kovalent bindning), alltså en vattenlösning som innehåller oxoniumjoner och kloridjoner - saltsyra är ju en stark syra, så det finns inga HCl-molekyler som kan reagera. Detta gör att reaktionsformeln på det sätt som du har skrivit den

2HCl(aq) + Mg(s) -> H2(g) + MgCl2(aq)

visserligen är sann på "ett summa-sätt", men inte alls visar vad det är som egentligen händer.

Den som innehåller H2O börjar bubbla direkt det tillsätts 6 droppar HCI eftersom lösningen då blir sur vilket krävs för att vätgas ska bildas?

Tdligen behöver det bli så surt som det blir när man tillsatt 6 droppar saltsyra för att det skall börja bubbla. Det bör i alla  fall vara mindrä än vad som behövs för att någon av de basiska lösingarna skall bli sur nog för att det skall ske en reaktion.

Lösningen som kräver 12 droppar HCI är antingen BaOH2 eller NaOH, hur vet jag vilken det är?

Lösningen som innehåller Ba(OH)2 (inte BaOH2, den föreningen skulle bara innehålla en barium, en syre och två väte, alltså inte några hydroxidjoner) innehålle dubbelt så många mol hydroxidjoner som NaOH-lösningen (om båda har samma koncentration). Den borde alltså kräva en större tillsats av syran för att det äntligen skall bli surt.

Tintin97 5
Postad: 9 jan 15:15

Ursäkta skriver fel ibland, menar HCl (väteklorid). Okej tack nu hänger jag med. Super tack för förklaringen!

Ibland känner jag mig nästan löjligt petig när jag påpekar att man måste skriva Cl och inte CI när man menar klor, och att CO och Co är helt olika ämnen(gasen kolmonoxid respektive metallen kobolt) , men man måste faktiskt vara så exakt när det handlar om kemi.

Svara Avbryt
Close