24 svar
53 visningar
Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 20:05

Betametason

Hej, jag ska skriva om hur betametason metaboliseras jag har hittat att det sker reduktion, hydroxilering och hydroxyloxidation, och att dessa sker i fas 1 men vad sker i fas 2. Hydroxyloxidation vet jag inte vad som ekrr och ej reduktion heller

mag1 5699
Postad: 22 sep 20:34
Fatimaaa__00 skrev:

Hej, jag ska skriva om hur betametason metaboliseras jag har hittat att det sker reduktion, hydroxilering och hydroxyloxidation, och att dessa sker i fas 1 men vad sker i fas 2.

Vilken typ av modifieringar sker under fas2 metabolismen? Kan några av dessa ske efter de modifieringarna under fas1 metabolismen?

Hydroxyloxidation vet jag inte vad som ekrr och ej reduktion heller

Namnet anger ganska bra vad som sker. Titta på ordet, och dela upp det i två delar så ser du nog vilken kemisk reaktion som sker, samt vilken funktionell grupp som modifieras under den kemiska reaktionen.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 20:35

Fas 2 kan de ska glukonidering, sulfatinering

mag1 5699
Postad: 22 sep 20:40

Och vilken är nyttan med fas2 metabolismen? På vilket vis är fas2 bra för eliminationen av en substans?

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 20:41

Den blir mer vattenlöslig då blir den enklare att elimineras

mag1 5699
Postad: 22 sep 20:43

Ja precis. Har du undersökt hur metaboliterna av betametason elimineras från kroppen? Eller vet du att metaboliterna elimineras lösta i vatten, d.v.s. via urinen?

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 20:48

Ja jag vet att de elimineras via urinen

mag1 5699
Postad: 22 sep 21:01

Steroidderivat som glukokortikoiden du undersöker är (väldigt) hydrofoba. Det syns direkt på ämnets struktur att den ogärna löser sig i vatten. De modifieringar du beskrev, kommer endast öka hydrofiliciteten en liten liten del, så fas2 metabolism kommer behövas om metaboliterna skall kunna lösa sig i urinen och kunna kissas ut.

Kruxet med de modifieringar som sker under fas2 metabolismen, bl.aglukuronidering, sulfatinering, acetylering är inte unika eller exlusiva, även om vissa former av modifieringar är vanligare för vissa metaboliter. Så de modifieringar som sker under fas2 är inte lika unika. Men att spåra dessa i patienter/försökspersoners urin har nog gjorts, men kräver lite grävande för att hitta.

Ett problem rent praktiskt att identifiera och kvantifiera vilka fas2 metaboliter som bildas är att försökspersonens bakterieflora påverkar utfallet, då bakterier i/omkring urinrörets mynning gärna klyver bort just de grupperna som sattes fast under fas2 metabolismen, så resultatet liknar produkterna från fas1 metabolismen - det är med andra ord knepigt att få reda på precis vilka modifieringar som sker under fas2 metabolismen.

Glukuronsyran är ett kolhydrat som mikroorganismer gärna tar upp och använder.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:03

Så vi vet ej riktigt vilka fas 2 reaktionerna som sker på betametason är utan bara fas 1

mag1 5699
Postad: 22 sep 21:10

Om du söker på t.ex. pubmed finns det nog resultat från kliniska studier som anger vilka metaboliter som identifierats vid försök med människor eller djur.

Men dessa behöver inte vara de enda, eller de dominerande för alla individer, eftersom modifieringarna (acetylering, glukuronidering) fas2 metabolismen lätt tas bort av bakterier, som i sin tur använder de frigjorda ämnena som föda.

Modifieringarna under fas1 är lättare att identifiera och beskriva, då de är stabilare utanför personen.

Men för att få en så pass hydrofob molekyl att lösa sig i vatten och kunna kissas ut behövs nog ett antal modifieringar med polära ämnen som t.ex. kolhydrat.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:16

Fatatr inte rikriggt så de kan ske en sulfotinering ocv glukonidering

mag1 5699
Postad: 22 sep 21:23

Vad jag försökte säga var att du kan försöka göra en gissning av vad som sker, och sedan se efter vad som faktiskt sker - genom att söka rätt på vad som sker.

I princip kan massvis med olika förändringar ske under fas2 metabolismen, men om du vill få reda på detaljer, skulle jag råda dig att försöka söka rätt på detaljer i någon reviewartikel om just detta ämne, eller en artikel som beskriver just metabolismen av ämnet.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:26

Jag har letat runt jag hittar ingenting

mag1 5699
Postad: 22 sep 21:33 Redigerad: 22 sep 21:33

Om du skriver dina sökord här kan vi kanske hjälpa dig att förfina sökandet, och hitta artiklar med svar i.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:42

Betametason metabolism

mag1 5699
Postad: 22 sep 21:51

Okej, det kan finnas träffar på svenska om detta. Men det finns garanterat information om detta på engelska, så prova att söka på engelska istället.

Och om du vill vässa svaren lite mer kan du söka direkt efter det du undrar över, vilka metaboliter som bildas, genom att använda "metabolite" som sökord.

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 21:54

Det kommer upp men bara att det bildas 6 metaboliter inte vilka det är

mag1 5699
Postad: 22 sep 22:13

Sökmotorerna är överlag inte så bra anpassade efter en så pass ovanlig fråga som "bethametason metabolites urine" eller liknande.

Får du inte tillräckligt många eller bra träffar, får du antingen förfina dina sökord. Eller titta på flera träffar (d.v.s. sidorna 2-10 om du söker med google), eller söka på t.ex. google scholar, alternativt Pubmed (som endast har forskningsartiklarna, som t.ex. de vilka beskriver dessa sex dominanta metaboliter).

Fatimaaa__00 184
Postad: 22 sep 22:34

Men jag är ej ute efter metaboliterna utan är ute efter reaktionerna i fas 1 och 2

mag1 5699
Postad: 23 sep 08:58

Så om du inte vet vad som faktiskt bildas, hur skall du då kunna få reda på vilka reaktionerna är, de som faktiskt bildar ämnena?

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 09:19

Men det kommer ej fram något

mag1 5699
Postad: 23 sep 11:20

Då behöver du förfina sökorden, och söka med en sökmotor som är mer specialiserad, t.ex. de jag nämnde tidigare.

Jag hittade flera träffar med "bethametason metabolites urine", dels artiklar men även reviews.

Den informationen du söker är alltför specialiserad för att hittas med en snabb sökning med google, du behöver lägga lite tid på att söka på bättre sätt, för informationen finns. Du kommer inte att hitta en träff på googles första sida som beskriver metabolismen av detta ämne.

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 11:23

Okej utöver detta, betametason när den reagerar med sin måltavla som då är glykokortikoidreceptorerna stämmer det? För betametason tillhör läkmedelsgruppen steorider där glukokortikoider är en undergrupp

mag1 5699
Postad: 23 sep 15:36

Men den informationen får du läsa om i kursmaterialet, och/eller på wikipedia. Det borde vara bakgrundsinformation på kursen.

Fastnar du efter läsning eller får vidare frågor är det bara att återkomma. 

Fatimaaa__00 184
Postad: 23 sep 16:15

Jag har redan läst de här är de jag har läst vill ba dubbelkolla

Svara Avbryt
Close