3 svar
69 visningar
Daniel1255222 37
Postad: 26 feb 19:00 Redigerad: 26 feb 20:21

Fossil

Visa spoiler

Skriv ditt dolda innehåll här

Vad menas med fossiler och hur kan vi bestämma fossilets ålder?  Vad skulle det gör svaret vara för betyg . Det är en C-A fråga   
                     
Fossil är rester eller spår av djur och växter som bevarats i olika typer av sediment eller sedimentära bergarter som avlagrats någon gång under jordens historia. Sedimenten kan förbli mer eller mindre lösa, men ofta förstenas de och omvandlas till bland annat lerstenar. För att man ska kunna veta fossilens ålder så brukar man säg att man mäter den radioaktiva strålningen men också hur djupt in i jordlagret den ligger i.  Alla levande organismer har kol 14 i sig och kolen  börjar att falla sönder när dom dör vilket gör att man kan använda kol 14 metoden för att kunna bestämma åldern på en fossil.  Ett exempel på en fossil kan vara en fisk.  Kol 14 metoden fungerar bara på en fossil som är yngre än 60 000 år. Om en fossil är mera än 60 000 år så kommer man vara tvungen att räkna dom isotoperna som har fallit sönder och dom  som ligger  långt ner i jorden då kan en fossil vara flera miljoner år. Genom att jämföra hur mycket som finns kvar av den ursprungliga isotopen med hur mycket som har bildats av den nya kan man räkna ut hur gammalt fossilen är om man vet isotopens sönderfallshastighet. 

 

Det som händer är att fisken dör och sjunker till havsbotten  och innan den förmultna så täcks den av ett ganska tjockt lager sand.Sedan kommer sanden att lösas upp skelettet på fisken.  Eftersom att det är tryck uppifrån kommer det göra att fisken gör ett märke i botten som ett bevis på att den har varit exakt där.Efter att den ligger under sanden så länge  kommer det att göra att det bildas en fossil.Många fossiler är skelett eller annat av djur eller  organismer.

Fixade din rubrik åt dig. Det är helt uppenbart att frågan handlar om fossil, och i andra hand om betygssättning. /moderator

Daniel1255222 37
Postad: 26 feb 20:24
Smaragdalena skrev:

Fixade din rubrik åt dig. Det är helt uppenbart att frågan handlar om fossil, och i andra hand om betygssättning. /moderator

Okej tack så mycket 

Daniel1255222 37
Postad: 27 feb 22:34

Svar uppskattas gärna 

Svara Avbryt
Close